POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

12.03.2019 10:45

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 29. března 2019 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a představenstva

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 a schválení účetní závěrky

5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

6. Diskuse

7. Návrh usnesení

8. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

 

 

Zpět