Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09

PF 2022

22.12.2021 11:10

 

    PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 02.07.2022

Vložil AlanceguM

Titulek little girls cp

Odpovědět

ARTBBS PTCH PTSC

little girls cp

ddx.cz/80

Datum 22.06.2022

Vložil contactvlcbfb

Titulek We offer sending newsletters of Your messages via contact forms to the sites of business organizations via all countries of the world in all languages.

Odpovědět

Dear Madame, Dear Sirs!

Newsletters via contact forms to the sites of companies via all countries and domain zones of the world in all languages.

website =» contact-forms.su

WHAT IS THE MAILING OF INTERNET RESOURCES BY CONTACT FORMS?
This is a type of mailing using the feedback forms that are located in the feedback section of the website and filled by our programme in automatic mode with a rate of a few thousand contact forms per one minute, while the alphabetic and numeric code from the pictures (captcha) is also solved.
After that, the letters including your cooperation offers are sent to the electronic addresses of businesses.
When sending mailing by contact contact forms, it turns out that each internet resource sends a letter to its own e-mail and, therefore, all messages arrive in the inbox of the exact e-mail address in which the company receives the commercial information.

Unique Trade Offer:
Fast one hundred % notification of firms and internet resource owners about new business offers.
Search of new customers that other types of advertisements cannot find.

AIM:
Finding customers that cannot be found through other advertisements.

Benefits:
1.100-percent delivery of commercial offers.
2.Expansion of the customer database.
3. Expansion of the market segment.
4.Regionality and topic orientated mailings.
5. Sending letters to company officials.
6. Supply/demand analysis.
7. Conducting marketing research.
8. Studying public opinion and conducting surveys.
9. High-speed notification.
10. Cost.
11. Entering the international markets.

Our competitive advantages:
1.When sending mailing by feedback forms, all messages arrive in the inbox. When sending bulk e-mails, this can reach up to 5 percent.

2.When sending mailing by contact forms it is possible to send a few million e-mails per day to inbox folders. When sending e-newsletters a few thousands arrive in the inboxes, all the remaining ones often either are not delivered or fill the spam.

3. When sending mailing by contact forms an e-mail does not get blocked by mail services because it is sent from different internet resources. When sending e-newsletters it is possible to send a few thousands of those but nevertheless all the IP addresses from which the mailing is done will be in "BAN".

4. When sending mailing by feedback forms the minimum number of macros is used to form headings and text of the letter. When sending bulk e-mails, it is necessary to use synonyms («macros») for each word and create thousands various headings.

5. Many firms try to hide their e-mail and only leave a contact form for contacting with them.

6. When sending e-newsletters, your commercial offer can be delivered to every employee of the business, (which causes irritation) compared to mailing by feedback forms where the information is received at the e-mail specifically set up for business offers.

7.half of corporate mailboxes are located on free mail systems, they are poorly "searchable" by e-mail address, but when sending mailing by contact forms through these mail systems, all messages are 100-percent delivered to the recipients.

8. Only thirty-forty percent of businesses are placed in the directories within two-three years, and all the rest are already placed in our WHOIS databases and are waiting for your cooperation offers.
Thus that emails of companies from directories are spammed, and therefore they will not have such result as when sending mailing by contact forms using our always new WHOIS databases.

9. Any kind of stop words in the headings or body of the message can be sent through contact forms. When sending e-newsletters, such messages either do not reach the recipient or arrive in junk.
The list of stop words of mails includes almost all words and phrases that encourage potential customers to take actions.

Application:

1. Increasing the customer base.
2. Quick notification of marketplaces about new offers.
3. Informing company officials.
4.demand analysis.
5. Conducting tenders.
6.Conducting marketing campaigns.
7.Conducting surveys and studying public opinion.
8. Searching for customers internationally.

Reasons for ordering this service:

1. 100-percent delivery of your e-mails and cooperation offers to millions of firms all over the world.
Every website sends a letter to itself so all filters of mail systems are bypassed.

2.Mailing by contact forms is an ideal way in in terms of conducting different marketing researches, studies and surveys of public opinion on any kind oftype of activity and direction.
When sending mailing by contact forms, you will will be absolutely sure that your letter has been delivered to 100-percent of consumers of your service and product and if a product or service is "badly promoted", then the potential problem lies in other things, for example in cost.
At the same time, within a week you will see real demand for your own products and services, you will not need to spend funds on rent and other more time-consuming and expensive marketing events.

3.Mailing by feedback forms is the quickest and the most economical way to get your service or product to the international markets.

4. Mailing by contact forms is an excellent tool for conducting various tenders.

5.Daily update of the database, as more than 150,000 new websites, are registered all over the globe every day, and you, get new potential customers.

6. Full geographical coverage for all states of the globe.

7. We offer customers that you will not find through other types of advertisement.
When sending mailing by contact forms, you will be able to reach out that part of your potential clients, that is impossible to "break through" in automatic mode in any other way.
For instance, you will be able to send a commercial offer to those potential customers that were previously unavailable due to filters of mail systems while sending mass e-mails.
In the markets, there is a very paradoxical situation: businesses in the directories are completely spammed with all sorts of business offers while very little or no e-mails are sent to the remaining ones.

8. Unique technique of solving the captcha.
There are services for decoding numeric and alphabetic code (captcha/CAPTCHA). It costs a dollar to solve 1000 CAPTCHAs.
It follows from this that, processing one million sites our robot decrypts 1 million captchas, which costs 1000 dollars only to solve captcha/CAPTCHA, and with our service this is free of charge for you!

9. By ordering mailing by feedback forms, you are promoting your service or product not to separate individuals, but to collectives, for example domain zone .com, where more than 150 million cooperational organisations from all over the world are collected (we have got samples of them from all international zones for every state).

10. Mailing by contact forms also includes a subtype of text mailing
Electronic address that is linked to the feedback form is the main e-mail of businesses through which orders and commercial offers are sent. This e-mail is also set up for phones as it is necessary to respond to the information fast so as not to misplace the application or the relevance of the cooperation offer.

11. The database of countries also includes all joint firms from all over the world working with or closely related to this country, for instance, national communities and diasporas.
Ban, sanctions of mail systems and search engines?
These mailings are an alternative to sending bulk e-mails, therefore search sanctions and "Ban" do not apply to them.
Mail service delivers the data of letters to the inbox folder, as it moves through the "warm channel" from the new IP address of the internet resource to the corporate mailbox of the same internet resource.
Simply speaking, these mailings "live in e-mails" and e-mail filters do not respond to them, because mails have a certain trust in communication channels between internet resources and corporate e-mail addresses.

OUR DATABASES:
You can purchase our databases separately from the mailing by sending us a message by contact form.

MORE THAN TWO THOUSAND VOIS DATABASES BY DOMAINS AND COUNTRIES OF THE WHOLE WORLD.

SELECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN CONTINENTS OF THE WORLD.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN WORLD LANGUAGES.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN WEBSITE BUILDERS.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN COUNTRIES.

HOW TO MAKE AN ORDER FOR MAILING BY CONTACT FORMS:
The simplest text + a few headings, the main goal is to interest the future customer, and they will read the rest on your site.
Most likely, all ads on your subject are already on the Internet, enter the necessary requests into the search bar and choose the most successful ones.
The headings are substituted one after another from .txt file.
Only messages in the text form are sent, links are inserted without problems, they are active. If the future customer needs pictures or more specific information, then you should forward the potential customer to visit your website.

In the letter:
Text without pictures, since pictures do not pass through the contact form.
Your contact details:
Website address:

Fields to fill in:
Name:
Country:
City:
Site:
Several headings:
Electronic address for autoresponces:

website =» contact-forms.su
Price List =» contact-forms.su/en/price/

Datum 18.06.2022

Vložil Dwainsob

Titulek Автопрокат в Крыму

Odpovědět

На прошлых выходных ездили в Ялту всей семьёй. Планировали посмотреть дворцы и съездить в Никиту.
Решили воспользоваться услугами фирмы y82.ru, Татьяны Макушиной. Машину подогнали по нашему адресу.
Машина оказалась в очень хорошем состоянии, чистая и комфортная. Быстро подписали договор и взяли ключи.
Ездили по всему Крыму, машина ни разу не подвела. Быстро сдали машину, без всяких проблем.
В следующий раз, когда соберёмся в Ялту, уже будем знать, где взять на прокат автомобиль, в y82.ru у Татьяны Макушиной.

Datum 18.06.2022

Vložil velolSal

Titulek velo

Odpovědět

Hello!

Datum 05.06.2022

Vložil KeithJaimb

Titulek Iscriviti

Odpovědět

Iscriviti

Recensione Esperio 2022
Recensione Esperio 2022
Recensione di Esperio con valutazioni degli esperti, regolamenti, metodi di deposito accettati, classi di attivita negoziabili, prezzi compresi spread e commissioni, leva massima, piattaforme di trading, conti demo, feedback di clienti verificati e altro ancora.

0,9
Valutazione complessiva
Visita Esperio
Broker di Forex
Esperio
Valutazione complessiva
Regolamenti / Protezione del denaro
Traffico web
Profilo
Tipi di conto
Promozioni
Esperio valutazione complessiva
0,9
Classificato 417 su 1760 (Broker di mercati valutari)
Il rating complessivo deriva da un aggregato di giudizi in piu categorie.
Classificazione Peso
Popolarita
1,5
3
Regolamento
0,0
2
Giudizio dei clienti reali
Non classificato
3
Valutazione dei prezzi
Non classificato
1
Caratteristiche
Non classificato
1
Assistenza clienti
Non classificato
1
Esperio regolamenti / protezione del denaro
Attualmente questa societa non sembra essere regolata da alcuna autorita governativa.

Esperio traffico web
Siti web
esperio.org
Visite mensili organiche 6.900 (100%)
Classifica del traffico organico 205 su 1760 (Broker di mercati valutari)
Visite mensili pagate 0 (0%)
Totale visite mensili 6.900
Tasso di rimbalzo 13%
Pagine per visita 10,41
Durata media delle visite 00:08:03
Esperio profilo
Nome societa Esperio
Categorie Broker di mercati valutari
Categoria primaria Broker di mercati valutari
Lingue per assistenza Inglese
Esperio tipi di conto

Esperio promozioni
Nessuna promozione disponibile al momento.
Societa

Contattaci
Facebook
Instagram
widget
Famiglia digitale

Cashback Forex
Cashback Forex USA
FxVerify - Recensioni di broker di mercati valutari
RebateKingFX


Avvertenza sui rischi: Il trading comporta dei rischi sostanziali, tra cui la possibile perdita totale di fondi e altri tipi di perdite, pertanto non e adatto a tutti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2022 - CBFX | Termini di utilizzo | Informativa sulla privacy

Datum 03.06.2022

Vložil Edwardanicy

Titulek Отзыв о компании MST + Intelsy

Odpovědět

about-company-review.ru/ - отзывы по компаниям Вебернетик Фэмили из раздела купить лендинг в Нефтеюганск.

Datum 03.06.2022

Vložil EverettPat

Titulek Аудит сайта

Odpovědět

Для хорошего ранжирования, обязательно нужна быстрая загрузка вашей площадки, за этим стремительно следят поисковые системы, и выбирают в топ только самых быстрых конкурентов. Ускорение работы сайта (Google PageSpeed) давно не проблема для наших оптимизаторов. Обращайтесь в группу телеграмм @pokras777 и ваш домен будет набирать 100\100.

RHzs43hgndIpuiSy

Datum 28.05.2022

Vložil sportsbettingfub

Titulek anbessa betting

Odpovědět

<a href=depositpkvpoker.com> tennis betting picks </a>and betting the spread in basketball .msw online betting
nba betting explained
nba betting forum
nba betting lines explained
nba betting stats

Datum 27.05.2022

Vložil EverettPat

Titulek лечение эпилепсии в китае

Odpovědět

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

Datum 19.05.2022

Vložil Thomassep

Titulek avtovikup-crimea

Odpovědět

Профессиональный <a href=avtovikup-crimea.ru>выкуп авто автобарахолка</a> в Алтайском крае, который осуществляет наш сайт, позволяет минимизировать проблемы, связанные с продажей транспортных средств.

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...