Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

12.03.2019 10:45

POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 29. března 2019 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a představenstva

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 a schválení účetní závěrky

5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

6. Diskuse

7. Návrh usnesení

8. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

 

 

Členská schůze

20.03.2018 10:12

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 29.3.2018.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

29. března 2018 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

Letos nezřizujeme speciální autobus, proto pokud máte zájem o dopravu, zavolejte na tel. 737 259 230.

Děkujeme.

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 29.05.2020

Vložil uxticvan

Titulek ljrqcvra

Odpovědět

https://www.gadzooksevents.com/groups/four-squares-connect-4-hack-tool-free-2500-coins
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/bubble-shooter-space-edition-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-premium
https://theusaspirit.com/groups/my-little-fairy-preschool-girl-hack-tool-free-memory-preschool-game-activity
https://www.robloxwap.com/groups/jump-king-exciting-adventure-hack-tool-free-special-offer/
https://mygunbroker.net/groups/tetcube-3d-hack-tool-free-remove-ads
https://www.theezentrepreneur.com/groups/hangman-premium-hack-and-cheat-generator-free-pack-of-75-ludos
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/air-force-pilot-training-f18-jet-flying-simulator-hack-tool-free-ad-free
https://buzzlly.com/groups/bulbman-run-lost-city-hack-tool-free-remove-the-ads
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/sloth-solitaire-hack-and-cheat-generator-free-sloth-edition
https://phoenixerotica.com.ng/groups/construction-factory-build-ing-siege-dash-hack-and-cheat-generator-free-character-2

Datum 29.05.2020

Vložil udttyynh

Titulek krdoyftd

Odpovědět

https://happyfolks.info/groups/champions-gun-battle-shooter-hack-tool-free-shotgun
https://www.amecorn.com/groups/czolko-hack-and-cheat-generator-free-muzyka
https://doggiecafeonline.com/groups/shape-swipe-hack-tool-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/heli-rescue-pilot-3d-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all
https://olassyaba.sch.ng/groups/dubstep-legendary-hero-hack-tool-free-permanently-remove-ads
https://cannabisia.co/groups/learn-math-kids-splash-games-hack-tool-free-skidos-learning-subscription
https://course.locsea.com/groups/for-freedom-hack-tool-free-30-dragon-crystal-pack/
https://kallisprep.com/groups/sudoku-evolve-your-brain-hack-tool-free-hint-x-20
https://atravelingmason.com/groups/christmas-brides-supermodel-girl-game-for-girls-who-like-beauty-style-and-models-in-christmas-wedding-style-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisements
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/capitalist-taps-to-riches-hack-and-cheat-generator-free-1320-gold-bricks/

Datum 29.05.2020

Vložil vvqojszz

Titulek pzhkulgm

Odpovědět

https://blakrhyno.com/groups/runway-story-hack-and-cheat-generator-free-handful-of-coins
https://projfutr.org/community/groups/lost-jewels-match-3-puzzle-hack-tool-free-full-lives
https://doggiecafeonline.com/groups/beatyabeat-hack-and-cheat-generator-free-huge-pack
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/spinner-go-calm-and-relax-game-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/space-gunner-galaxy-shooter-hack-and-cheat-generator-free-pile-of-gems
https://grequant.com/groups/flow-ball-hack-tool-free-remove-ads
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/pico-jump-hack-and-cheat-generator-free-level-6-key
https://www.femaji.com/groups/jelly-cube-soft-bomb-hack-tool-free-1500-coins
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/egypt-block-10-puzzle-games-hack-tool-free-50-stars
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/animalsuit-hack-tool-free-charged-version

Datum 29.05.2020

Vložil gpvlhokl

Titulek hcyhimei

Odpovědět

https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/easy-driving-hack-tool-free-delete-all-ads
https://americanpreppersnetwork.net/groups/fizzy-factory-hack-tool-free-tonic-tussle-puzzle-pack-48-new-6x6-levels
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/sweet-baby-girl-cleanup-5-hack-tool-free-unlock-all-no-ads
https://grequant.com/groups/jelly-nova-hack-tool-free-55000-coins
https://africanmi.com/groups/carpcraft-carp-fishing-hack-tool-free-buy-5-carp-cash
https://kallisprep.com/groups/chinese-pinyin-learn-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://ikon.komeri.re.kr/groups/hangman-game-hack-tool-free-remobve-ads-ad-block
https://www.vr-os.com/beta/groups/digital-dungeon-prison-break-hack-tool-free-1-month-subscription-sale
https://americanpreppersnetwork.net/groups/vote-clicker-americas-next-president-hack-tool-free-550-golden-ballots
https://kallisprep.com/groups/downgeon-quest-hack-tool-free-big-coin-pack

Datum 29.05.2020

Vložil dkohbbys

Titulek dcxpvvir

Odpovědět

https://learncrypto.io/groups/real-plane-landing-simulator-hack-tool-free-remove-ads
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/color-spin-deluxe-hack-tool-free-remove-ads
https://ikon.komeri.re.kr/groups/sudoku-master-brain-game-hack-and-cheat-generator-free-170-diamonds
https://happyfolks.info/groups/ukiyowave-hack-tool-free-full-version
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/hexagon-vs-blocks-1010-creative-hack-tool-free-7000-stars
https://painmanagementreview.com/groups/nightcity-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/banonkey-a-card-match-game-hack-and-cheat-generator-free-1300-points
https://kallisprep.com/groups/hangman-multiplayer-hack-and-cheat-generator-free-werbefrei
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/baby-zebra-dash-running-with-little-zoo-buddies-hack-tool-free-remove-ads
https://painmanagementreview.com/groups/littlest-smart-hamster-pet-shop-cage-for-my-friendly-pets-hack-and-cheat-generator-free-remove-all-ads

Datum 28.05.2020

Vložil ixikburm

Titulek kpumaexh

Odpovědět

https://cosplayok.com/groups/4-way-stop-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://dieselsettings.com/groups/3d-gingerbread-dash-run-or-be-eaten-alive-game-free-hack-and-cheat-generator-free-25-token-pack
https://phoenixerotica.com.ng/groups/tomb-escaperoom-escape-games-hack-tool-free-5-tips
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/survival-rpg-lost-treasure-2d-hack-and-cheat-generator-free-200-diamonds
https://africanmi.com/groups/hex-lab-hack-and-cheat-generator-free-20-hints
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/home-designer-match-blast-hack-tool-free-starter-pack
https://theusaspirit.com/groups/down-the-hill-2-hack-tool-free-unlock-all-rides-remove-ads
https://grequant.com/groups/free-hidden-object-game-jr-free-snow-white-and-the-seven-dwarfs-hack-and-cheats
https://learn.unidyo.com/groups/da-vinci-diamonds-casino-hack-and-cheat-generator-free-coin-package-1/
https://womensnet.org.za/groups/classic-tic-tac-toe-xs-and-os-hack-tool-free-remove-ads

Datum 28.05.2020

Vložil fhhwldex

Titulek jtgebxcb

Odpovědět

https://www.cetkr.com/groups/dummy-defense-hack-tool-free-solution-pack-2
https://womensnet.org.za/groups/hundreds-of-heads-hack-and-cheat-generator-free-star-version
https://villageview.co.za/groups/epic-blast-hack-tool-free-150-coins
https://blakrhyno.com/groups/gnomium-pocket-edition-action-word-puzzler-hack-and-cheat-generator-free-infinite-credits-and-8x8-grid
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/carrot-munch-hack-tool-free-premium
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/tommy-on-snow-free-help-tommy-to-go-fast-and-jump-higher-good-game-for-kids-and-adults-hack-and-cheat-generator-free-for-remove-admob
https://new.lgso.org.uk/groups/golden-pharaoh-slots-hack-and-cheat-generator-free-3000-coins
https://optimumreality.com/groups/angry-battle-choppers-hack-tool-free-remove-ads
https://paranormalhub.org/groups/pumpkin-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://paranormalhub.org/groups/gollegend-hack-and-cheat-generator-free-1600-coins

Datum 28.05.2020

Vložil wocirgib

Titulek kstysqoz

Odpovědět

https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/deep-voyage-hack-and-cheat-generator-free-full-game-unlock
https://social.sissy-central.com/groups/clockwork-dash-hack-and-cheat-generator-free-pro-version
https://embeddedkids.com/groups/infinity-legion-hack-tool-free-2500-data-pack
https://wplms.io/demos/rtl/groups/fantasy-manager-soccer-2020-hack-and-cheat-generator-free-big-coins-bag/
https://africanmi.com/groups/ninja-robo-chef-hack-tool-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/spot-the-diff-hack-tool-free-new-york-pack
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/super-kids-racing-hack-and-cheat-generator-free-kids-lake-adventure
https://buzzlly.com/groups/blackjack-21-platinum-player-hack-and-cheat-generator-free-chips-pack-4
https://olassyaba.sch.ng/groups/epic-love-word-search-huge-valentines-word-game-hack-tool-free-remove-adverts
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/bighand-casino-hack-and-cheat-generator-free-package-of-5000000-coins

Datum 28.05.2020

Vložil inozqhnw

Titulek bwpeutnd

Odpovědět

https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/block-puzzle-hack-tool-free-no-ads
https://paranormalhub.org/groups/speed-gun-for-baseball-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://paranormalhub.org/groups/drift-galaxy-hack-tool-free-200-gears
https://course.locsea.com/groups/contranoid-hack-and-cheat-generator-free-full-version/
https://americanpreppersnetwork.net/groups/mommy-newborn-baby-girl-tailor-hack-tool-free-buy-premium-version
https://mygunbroker.net/groups/my-pizza-shop-world-chef-fast-food-cooking-games-hack-and-cheat-generator-free-unlock-united-states
https://mygunbroker.net/groups/trains-on-time-hack-tool-free-remove-ads
https://theusaspirit.com/groups/snowfight-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://phoenixerotica.com.ng/groups/bigbot-smash-hack-and-cheat-generator-free-1250000-upgrade-parts
https://mygunbroker.net/groups/petite-romance-city-girl-hack-and-cheat-generator-free-unlock-ending-1

Datum 28.05.2020

Vložil ebhhuxqi

Titulek qvacgemc

Odpovědět

https://optimumreality.com/groups/magic-fairy-princess-unicorn-hunt-find-the-pony-with-the-horn-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/1980-music-riddle-trivia-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads-1-99
https://dieselsettings.com/groups/lucky-leprechuan-gold-rush-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.robloxwap.com/groups/chess-endgame-studies-hack-and-cheat-generator-free-full-course/
https://womensnet.org.za/groups/draw-the-line-hack-and-cheat-generator-free-unlock-season-1-worlds
https://happyfolks.info/groups/guns-of-war-hd-free-hack-tool-free-200-watts-of-electricity
https://doggiecafeonline.com/groups/bike-race-free-hack-and-cheat-generator-free-extended-level-package-with-5-totally-new-levels16-20
https://www.gadzooksevents.com/groups/tamago-shake-the-million-hack-tool-free-reduce-clicks-to-100
https://doggiecafeonline.com/groups/guess-whos-there-hack-tool-free-all-packs
https://cosplayok.com/groups/spirit-balls-hack-tool-free-no-ads

Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

12.03.2019 10:45
POZVÁNKA na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 29. března 2019 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích. Program schůze: 1. Zahájení 2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a představenstva 3. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4....

Členská schůze

20.03.2018 10:12
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 29.3.2018.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná 29. března 2018 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r a m:  1....

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

12.03.2019 10:45
POZVÁNKA na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 29. března 2019 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích. Program schůze: 1. Zahájení 2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a představenstva 3. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4....

Členská schůze

20.03.2018 10:12
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 29.3.2018.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná 29. března 2018 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r a m:  1....

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

12.03.2019 10:45
POZVÁNKA na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 29. března 2019 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích. Program schůze: 1. Zahájení 2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a představenstva 3. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4....

Členská schůze

20.03.2018 10:12
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 29.3.2018.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná 29. března 2018 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r a m:  1....

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...