Pozemky

 

Vážení občané – vlastníci pozemků.

 

V poslední době jste byli někteří opět osloveni nabídkou obchodní firmy  na odkup pozemků pro svého klienta. Tentokrát se jedná o firmu "Pozemková agentura". Tyto akce různých společností se stále opakují stejným způsobem. Někdo chce koupit Vaše pozemky za relativně výhodných podmínek a všechno za Vás zařídí.

Pro všechny oslovené bych chtěl říct: Je třeba si uvědomit, že se jedná o obchodní firmu, která chce legalizovat svoje příjmy a s nakoupenými pozemky dále obchodovat. V žádném případě nejednají v zájmu vlastníka a jsou ochotni poté prodat nebo pronajmout pozemky komukoliv za mnohem vyšší cenu, než je koupili. Vůbec je nezajímá co na Vašem pozemku bude dál. Pokud tedy nepotřebujete naléhavě peníze, své pozemky neprodávejte a vydělejte na nich sami. Pokud potřebujete peníze, prodejte svůj pozemek tomu, koho znáte a máte jistotu, že Váš pozemek nebude dále užíván ke spekulacím a nebude zde v budoucnu stát třeba spalovna nebo skládka odpadu.

Další zkušenost - z dopisu:

"Hledáme pole-ornou půdu nebo i trvalý travní porost k zemědělským účelům a to v lokalitě ..., kde jste vlastníkem pozemku. V této oblasti již působíme..."

Na telefonický dotaz, které pozemky v dané lokalitě užívají paní odpověděla:"Odkud jste, my toho máme víc. Máme něco na Uherskohradišťsku, Hradci Králové a teď kupujeme na Blanensku."

Přitom bydlí v Olomouci. Je to sice jen můj názor, ale myslím si, že na pozemcích nechtějí hospodařit, ale chtějí jen obchodovat.

Pokud tedy budete mít zájem, tak naše Zemědělské družstvo Sebranice odkoupí Vaše pozemky za smluvní cenu a můžete se spolehnout, že na nich bude hospodařit. Bližší informace Vám poskytneme v kanceláři ZD Sebranice 238, tel.: 516462833 a 736621251, nebo e-mail: pudazdsebranice@seznam.cz.