O nás

Naše Zemědělské družstvo Sebranice bylo založeno k 1.1.1994 po vystoupení našich členů ze Zemědělského obchodního družstva Kunštát. 

 Rostlinná výroba

V současné době hospodaříme na 965 ha orné půdy a 148 ha trvalých travních porostech ve 14 katastrech.

Osev:

pšenice ozimá          352 ha

ječmen jarní             150 ha

řepka ozimá             208 ha

hrách setý                  50 ha - senážní

kukuřice                  190 ha - siláž, drcené zrno, zrno

vojtěška                    92 ha

Živočišná výroba 

Střediskem živočišné výroby je Vkk Svitávka. Zde chováme 150 krav černostrakatého skotu a tomu odpovídající počet telat a býků.  Průměrná denní dojivost je 3 100 litrů mléka a průměrný denní přírustek býků je 1,20 Kg.

Mechanizace

Středisko mechanizace a dílny jsou na hospodářském středisku v Sebranicích. Mimo vlastní činnosti můžeme poskytovat případným zájemcům některé služby: práce teleskopickým manipulátorem, lisování sena a slámy do kulatých balíků o proměnlivém  průměru až 140 cm a jejich odvoz a po dohodě i jiné práce.

Prodej vlastních výrobků

Naší činností je rostlinná a živočišná výroba a prodej. Maloodběratelům prodáváme hlavně obilí: pšenice, ječmen a také slámu a seno v kulatých balících.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.