O nás

Naše Zemědělské družstvo Sebranice bylo založeno k 1.1.1994 po vystoupení našich členů ze Zemědělského obchodního družstva Kunštát. 

 Rostlinná výroba

V současné době hospodaříme na 905 ha orné půdy a 141 ha trvalých travních porostech ve 14 katastrech.

Osev:

pšenice ozimá          

ječmen jarní 

ječmen ozimý            

řepka ozimá             

hrách setý                  

kukuřice                 

vojtěška                    

Živočišná výroba 

Střediskem živočišné výroby je Vkk Svitávka. Zde chováme 150 krav černostrakatého skotu a tomu odpovídající počet telat a býků.  Průměrná denní dojivost je 3 100 litrů mléka a průměrný denní přírustek býků je 1,20 kg.

Mechanizace

Středisko mechanizace a dílny jsou na hospodářském středisku v Sebranicích. Mimo vlastní činnosti můžeme poskytovat případným zájemcům některé služby: práce teleskopickým manipulátorem, práce silážovacím strojem, lisování sena a slámy do kulatých balíků o proměnlivém  průměru až 140 cm a jejich odvoz a po dohodě i jiné práce.

Prodej vlastních výrobků

Naší činností je rostlinná a živočišná výroba a prodej. Maloodběratelům prodáváme hlavně obilí: pšenice, ječmen a také slámu a seno v kulatých balících.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.