Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 

3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení

  2. Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu schůze

  3. Volby do představenstva družstva a kontrolní komise

  4. Zpráva o činnosti představenstva družstva

  5. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení účetní závěrky

  7. Zprávy techniků jednotlivých výrob

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení

  10. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

 

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 25.11.2020

Vložil FlanceGainc

Titulek Professional home cleaning Like in a dream!

Odpovědět

The cleansing company carries out cleaning of spaces of different dimensions and also setups.

We provide expert <a href=https://maidservicenyc.pro/>maid service company</a> for private clients. Making use of European equipment as well as certified tools, we achieve optimal outcomes as well as supply cleaning in a short time.

The firm's professionals give cleaning up with the aid of modern-day innovations, have special equipment, and also have certified cleaning agents in their collection. In addition to the above benefits, white wines supply: desirable rates; cleansing in a short time; top quality results; greater than 100 favorable reviews. Cleaning workplaces will certainly aid maintain your office in order for the most effective job. Any type of business is very vital atmosphere in the group. Cleansing services that can be purchased cheaply now can aid to prepare it as well as provide a comfy room for labor.

If essential, we leave cleaning the kitchen 2-3 hours after positioning the order. You obtain cleaning asap.

We provide discounts for those who utilize the service for the very first time, along with desirable terms of collaboration for regular customers.

We supply top quality cleansing for big ventures as well as tiny firms of different instructions, with a price cut of approximately 25%.

Our pleasant group provides you to obtain familiarized with beneficial regards to participation for business clients. We sensibly approach our activities, clean using expert cleansing products as well as customized tools. Our employees are educated, have medical publications and recognize with the subtleties of getting rid of complicated and also hard-to-remove dirt from surface areas.

Datum 24.11.2020

Vložil Joycearedo

Titulek Топ наилучшие интернет казино

Odpovědět

Топ наилучшие интернет казино 2020 на настоящие средства
в РФ и всём мире с высочайшей оценкой. Казино интернет
2019 — 2020 с неплохой отдачей, лицензией по выплатам и
отзывам, а еще с контролем честности
<a href=https://1spin1.com>обзоры официальных игровых заведений</a>
<a href=https://1spin1.com/official-casinos>обзоры букмекерских контор</a>

Datum 20.11.2020

Vložil KsearisOrage

Titulek свадьба под ключ в Краснодаре цена

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/0y4r3j4/222.png">

Интернет-сайт Belousov-kotov.ru - <a href=https://belousov-kotov.ru/graduation/>выпускной под ключ в Краснодаре цена</a> предлагает профессиональные услуги ведущего Юрия Белоусова, занимающегося организацией мероприятий уже больше десяти лет. В перечне услуг - организация:
• корпоративов;
• юбилеев;
• свадеб;
• празднования Нового года;
• выпускных и т.д.
В разделе «Обо мне» вы найдете информацию про ведущего, историю профессионального роста, а также список благодарностей и грамот.
На странице «Видео» вы можете найти видеозаписи мероприятий, к примеру - Новогодняя ночь или «Свадьба Средневековье», а также узнать о творчестве Юрия Белоусова. На страничке «Видеоотзывы» собраны честные отзывы клиентов о ведущем в формате видео.
В разделе «Фото» расположены фотографии со свадеб, юбилеев, корпоративов и прочих мероприятий. В разделе сайта «Контакты» вы можете найти e-mail, телефон, ссылки на страницы ведущего в социальных сетях, чтобы связаться. Вы можете контактировать с ведущим посредством заполнения формы обратной связи, перед этим дав согласие на обработку требуемых данных.
В разделе «Блог» собраны интересные новости из сферы организации мероприятий, а также освещены некоторые моменты работы ведущего. На сайте вы можете узнать отзывы от людей, заказывавших организацию праздничных мероприятий у Юрия Белоусова. Огромное количество реальных отзывов не оставляют сомнений в профессионализме и компетентности ведущего.
Юрий Белоусов имеет опыт не только организатора и ведущего праздничных мероприятий, но также и ди-джея. Благодаря сочетанию креатива, мастерства и сработанности с коллегами, удается организовать отличные мероприятия. А при условии, что на праздновании окажутся англоговорящие гости, ведущий обязательно найдет общий язык и с ними, общаясь на английском

Datum 20.11.2020

Vložil JearisOrage

Titulek Кресла для кинотеатров Санкт-Петербург

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/Fz4XV3v/z3.png">

Сайт Eurozal.ru - <a href=https://www.eurozal.ru/catalogue/53/>Кресла для концертных залов Астана заказать</a> представляет фабрику кресел «Еврозал», предлагающую на текущий момент огромный выбор стульев, кресел и другого дополнительного оборудования для залов и аудиторий. В интернет-каталоге представлены лучшие кресла для:
• кинотеатров;
• конференц-залов;
• актовых залов;
• цирковых арен;
• актовых залов;
• учебных аудиторий;
• кресла для залов;
• театральные кресла;
• и многие другие варианты современных кресел.
Помимо этого, компания предлагает услуги: доставка кресел, экспертиза мебели, монтаж кресел, проектирование зала и 3D-визуализация зала.
В разделе «О фабрике» вы найдете информацию о производственных мощностях фирмы, о изготавливаемой продукции компании. В разделе «Преимущества» находится информация о плюсах прямого заказа без посредников.
В разделе «Наши клиенты» вы увидите фирмы, в разное время воспользовавшиеся предложениями компании «Еврозал». В числе заказчиков фирмы - культурный центр «Москвич», Сибирский федеральный университет, Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, Инновационный центр Сколково и т.д.
На странице «Отзывы» портала Eurozal.ru расположены видеоотзывы и благодарственные письма от клиентов организации. В разделе «Контакты» находится полная информация о фактическом адресе, телефоны, e-mail и режим работы в городах Екатеринбург, Москва, Краснодар, а также в Ленинградской области.
Нажимая на кнопку «Представительства в регионах», вы сможете увидеть контакты представительств в Российской Федерации и Литве. Также на сайте организован удобный поиск - введя необходимые слова для поиска, вы можете найти актуальную информацию из любых разделов интернет-портала.
При надобности возможно связаться с директором, оставляя свои контактные данные и написав сообщение в короткой форме, нажав кнопку «Отправить». Можно перекачать онлайн-каталог товаров, при помощи специальной кнопки «Скачать каталог».
Сверху сайта вы найдете ссылки в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, а также в мессенджере Telegram, на YouTube и в блог сервисе LiveJournal.
Также пользователи интернет-сайта могут быстро пройти регистрацию на интернет-портале Eurozal.ru, заполняя анкету и прислав ее на e-mail организации. Для консультаций вы когда угодно имеете возможность связываться с компанией по бесплатному номеру в любом регионе

Datum 18.11.2020

Vložil DannytiC

Titulek Нашел интересную инфу

Odpovědět

Привет всем участникам форума!
Нашел русскую инфу на этом сайте: https://himaan.ru :
интересные аварии видео https://himaan.ru/interesnoe-video/
интересное русское видео https://himaan.ru/interesnoe-video/
Арт-парк «Никола-Ленивец» с высоты птичьего полета https://himaan.ru/8297-art-park-nikola-lenivec-s-vysoty-ptichego-poleta.html
https://himaan.ru/7835-importozameschenie-po-nemecki.html

Datum 17.11.2020

Vložil helospbprasOrage

Titulek дешевые проститутки спб только на sosamba-spb.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/tQksyHG/2.png">

У нас на сайте есть <a href=https://sosamba-spb.ru/sennaya_ploschad>проститутки сенная площадь</a>, впрямь углубленный выбор из нескольких сотен анкет для качественного интим-досуга в СПБ. Сними шлюшку, выбирая лучшую немедля по всем параметрам. Если в приоритете цена, все непосредственно : более дешевые путаны стоят рядом с более элитными эскортницами. Сравни и найдешь, без сомнения, качественные секс-услуги вовсе недорого. Нужно, чтобы девушка по вызову очень краткий по соседству? Ок! Перехватить шлюшку можно в любом районе Питера и Ленинградской области…Абсолютно везде! А если ты при выборе опираешься на параметры самой проститутки, на этом месте ты найдешь и негритянок и необыкновенно полненьких шлюшек и неимоверно зрелых милф. Блондинки, брюнетки и впрямь рыжие, извращенки и умницы, лесбиянки и самые взаправду отпетые бляди... Короче, здесь ты найдешь секс за деньги, какой захочешь: и трахнешь сам, а могут и тебя, к примеру, страпоном. Берите телефон и звоните!

Datum 17.11.2020

Vložil lososambnovOrage

Titulek индивидуалки новосибирск синюшина гора только на sosamba-novosib.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/0CtrRXp/3.jpg">

Вам нужно развлечься ночь <a href=https://sosamba-novosib.ru/>секс досуг новосибирск</a> , тогда вы можете снять проститутку и призвать ее на дом? Шлюх в Новосибе полно, но мы отбираем лучших! Большое количество проституток в разных районах города: На самом деле, Советский, Заельцовский, Ленинский, Калининский, Железнодорожный, центр… Везде! Если у тебя барака зажечься сексом с классной индивидуалочкой нет никакой возможности, мчи в гости! Крайне многие девушки принимают клиентов у себя. А можно трахаться в сауне, отеле, да хоть на работе! Блондинки и брюнетки, худенкие малышки и шлюшки-пышки - поверь, у нас найдутся девочки на всякой самый весьма жесткий хер! Ты до сих пор читаешь? Лучше звони! Все, кто тебе нужен, уже здесь!

Datum 17.11.2020

Vložil Williamrally

Titulek Купите 2 ндфл справку

Odpovědět

В жизни всякого человека случается обстановка, когда
потребуются вспомогательные средства. К огорчению денежных
ресурсов практически всякий раз не хватает, и что есть
первопричина: как правило, подъем наших прибылей,
увеличивается значительно медлительнее цены нашей жизни.

https://ndflpro.ru/ipoteka-2-ndfl/
https://ndflpro.ru/ndfl/

https://ndflpro.ru/podgotovim-spravka-2-ndfl-kopiya-trudovoy-s-podtverzhdeniem/spravka-2-ndfl-s-podtverzhdeniem/
https://ndflpro.ru/spravka-2-ndfl-2/

Datum 17.11.2020

Vložil Jamesjem

Titulek смотреть русские мелодрамы новинки хорошее качество

Odpovědět

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: <a href=https://kinoserialtv.net/>новинки кино торрент в хорошем качестве hd</a>
Здесь: Онлайн лучшие приключения https://kinoserialtv.net/priklyucheniya/ список 2019
Тут: <a href=https://kinoserialtv.net/triller/>триллеры онлайн в хорошем качестве 2020</a> смотреть триллеры ужасы в хорошем качестве рейтинг 2019
Здесь: Жестокий мир / Cruel World (2005) смотреть онлайн бесплатно https://kinoserialtv.net/4381-zhestokiy-mir-cruel-world-2005.html
Здесь: «Левиафан» победил на кинофестивале в Лондоне <a href=https://kinoserialtv.net/4486-leviafan-pobedil-na-kinofestivale-v-londone.html> «Левиафан» победил на кинофестивале в Лондоне </a>

Datum 17.11.2020

Vložil Ronniedap

Titulek Краснодарский инструментальный завод

Odpovědět

Краснодарский инструментальный завод
<a href=https://ksiz.ru/>Производство и продажа измерительного оборудования</a>

<a href=https://www.ksiz.ru/catalog/kalibry-neftyanye-api>Калибры нефтяные API</a>

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.