Novinky

x

29.06.2021 00:00

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 01.06.2020

Vložil jhllucuh

Titulek euotflka

Odpovědět

https://www.thor-tech.com/groups/color-cars-urban-adventure-hack-and-cheat-generator-free-500-coins
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/activity-original-hack-and-cheat-generator-free-medium-package
https://painmanagementreview.com/groups/fast-food-hunger-feast-retro-style-games-hd-edition-hack-tool-free-400coins
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/backgammon-unlimited-hack-tool-free-remove-ads
https://painmanagementreview.com/groups/possum-escape-hack-tool-free-ad-free
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/genisys-robot-battle-attack-hack-and-cheat-generator-free-invincible-kids-mode
https://ikon.komeri.re.kr/groups/memori-twyst-hack-tool-free-brick-of-gold
https://www.training.pvrtech.com/groups/hidden-objects-spot-it-hack-and-cheat-generator-free-10x-magnifying-glass-hints/
https://www.gadzooksevents.com/groups/drift-city-2017-hack-tool-free-10000-coins
https://www.thor-tech.com/groups/sudoku-jigsaw-hack-and-cheat-generator-free-20-hints

Datum 31.05.2020

Vložil bxmcccpr

Titulek quhqxvcb

Odpovědět

https://www.gadzooksevents.com/groups/haru-lite-hack-tool-free-6-months-plan
https://coincoach.ca/groups/go-kart-racing-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://africanmi.com/groups/nails-done-hack-tool-free-no-ads
https://www.training.pvrtech.com/groups/creepy-puzzle-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-puzzles/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/bad-nerd-vs-zombies-hack-tool-free-lunch-money-1500
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/pop-six-stars-hack-and-cheat-generator-free-four-hundred-and-fifty-six-stars/
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/hotel-transylvania-adventures-hack-tool-free-special-offer-pack
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/block-vs-block-reverse-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisements
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/fidget-spinner-office-stress-relief-toys-hack-tool-free-remove-ads
https://www.gadzooksevents.com/groups/astro-scape-space-arcade-hack-tool-free-stack-o-shards

Datum 31.05.2020

Vložil opbaxldq

Titulek tstkwxew

Odpovědět

https://www.britainsdecays.com/groups/tapperjack-hack-tool-free-unlock-all-skins
https://www.thor-tech.com/groups/adult-gay-holdem-grindem-poker-hack-tool-free-remove-ads
https://mygunbroker.net/groups/word-craft-word-game-puzzle-ones-brains-fun-hack-tool-free-250-hints
https://womensnet.org.za/groups/hit-it-huge-free-rich-vegas-casino-slots-of-the-jackpot-palace-inferno-hack-tool-free-20000-credits
https://www.thor-tech.com/groups/rush-puzzle-hack-tool-free-unlock-all-levels
https://kallisprep.com/groups/pet-doll-hack-and-cheat-generator-free-special-hat
https://www.britainsdecays.com/groups/rudolfs-reindeer-flight-school-hack-tool-free-remove-ads
https://course.locsea.com/groups/which-player-are-you-warriors-basketball-test-hack-tool-free-your-nba-rival-test/
https://youftme.com/groups/monster-truck-landrush-hack-tool-free-show-your-love
https://cosplayok.com/groups/valentines-coloring-book-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads

Datum 31.05.2020

Vložil ahdqyngq

Titulek zqggprpp

Odpovědět

https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/cops-n-robbers-prison-escape-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.amecorn.com/groups/flippy-hero-endless-hack-tool-free-500-coins
https://villageview.co.za/groups/connect-the-colors-match-free-hack-and-cheat-generator-free-5-hints
https://theseptemberqueen.com/groups/cake-battle-hack-and-cheat-generator-free-400-coins
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/coffee-shop-juice-drink-tycoon-hack-and-cheat-generator-free-special-junior-chef-pack
https://new.lgso.org.uk/groups/tank-90-hack-tool-free-infinite-wifi-battles
https://www.britainsdecays.com/groups/1-to-64-numbers-challenge-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/midnight-mysteries-salem-witch-trials-hack-tool-free-additional-content
https://theusaspirit.com/groups/daily-crossword-word-quiz-puzzle-game-hack-tool-free-550-coins
https://www.nijatvgermany.com/groups/spot-the-difference-find-5-hack-tool-free-hint-pack-3

Datum 30.05.2020

Vložil kglzmsrj

Titulek efoldfuz

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/jump-masterz-hack-and-cheat-generator-free-board-girl/
https://ife.co.za/groups/hungry-dino-adventure-hack-tool-free-10-gems
https://wallstreetfintechclub.com/groups/mechanic-mike-first-tune-up-hack-and-cheat-generator-free-unlock-gadget-kits
https://phoenixerotica.com.ng/groups/scribblenauts-unlimited-hack-tool-free-monster-pack
https://youftme.com/groups/timeless-wizard-hack-and-cheat-generator-free-get-1500-golden-nuggets
https://africanmi.com/groups/ofishily-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://theusaspirit.com/groups/solitaire-arena-card-game-hack-tool-free-solitaire-tiny-coins-pack
https://www.britainsdecays.com/groups/xseconds-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc
https://yangiharakat.com/groups/dubstep-pads-drum-pads-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/color-road-hack-tool-free-remove-ads

Datum 30.05.2020

Vložil Marinacoema

Titulek Daily updated c989 collections

Odpovědět

https://www.magicvu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/elle-sodomise-son-mari/
https://winifred.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/amatrice-suce/
https://arenapartners.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/vimeo-vagina/
https://fieldaccess.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=vrpornlinks.net/sexe/femmes-matures-poilues/
https://bathroomdetailing.net/__media__/js/netsoltrademark.php?g2_returnName=Album&d=vrpornlinks.net/sexe/elke-the-stallion/
https://www.fcviktoria.cz/media_show.asp?id=2924&id_clanek=2467&media=0&type=1&url=https://www.vrpornlinks.net/sexe/vieille-cochonne/

o254g

Datum 30.05.2020

Vložil furnitopiaZex

Titulek Good sofa sale

Odpovědět

[b]Best furniture rental los angeles / [url=https://www.furnitopia.com]Dining store[/url][/b]
Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children's room, as well as intended for storage of things - cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.

Datum 29.05.2020

Vložil uxticvan

Titulek ljrqcvra

Odpovědět

https://www.gadzooksevents.com/groups/four-squares-connect-4-hack-tool-free-2500-coins
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/bubble-shooter-space-edition-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-premium
https://theusaspirit.com/groups/my-little-fairy-preschool-girl-hack-tool-free-memory-preschool-game-activity
https://www.robloxwap.com/groups/jump-king-exciting-adventure-hack-tool-free-special-offer/
https://mygunbroker.net/groups/tetcube-3d-hack-tool-free-remove-ads
https://www.theezentrepreneur.com/groups/hangman-premium-hack-and-cheat-generator-free-pack-of-75-ludos
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/air-force-pilot-training-f18-jet-flying-simulator-hack-tool-free-ad-free
https://buzzlly.com/groups/bulbman-run-lost-city-hack-tool-free-remove-the-ads
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/sloth-solitaire-hack-and-cheat-generator-free-sloth-edition
https://phoenixerotica.com.ng/groups/construction-factory-build-ing-siege-dash-hack-and-cheat-generator-free-character-2

Datum 29.05.2020

Vložil udttyynh

Titulek krdoyftd

Odpovědět

https://happyfolks.info/groups/champions-gun-battle-shooter-hack-tool-free-shotgun
https://www.amecorn.com/groups/czolko-hack-and-cheat-generator-free-muzyka
https://doggiecafeonline.com/groups/shape-swipe-hack-tool-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/heli-rescue-pilot-3d-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all
https://olassyaba.sch.ng/groups/dubstep-legendary-hero-hack-tool-free-permanently-remove-ads
https://cannabisia.co/groups/learn-math-kids-splash-games-hack-tool-free-skidos-learning-subscription
https://course.locsea.com/groups/for-freedom-hack-tool-free-30-dragon-crystal-pack/
https://kallisprep.com/groups/sudoku-evolve-your-brain-hack-tool-free-hint-x-20
https://atravelingmason.com/groups/christmas-brides-supermodel-girl-game-for-girls-who-like-beauty-style-and-models-in-christmas-wedding-style-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisements
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/capitalist-taps-to-riches-hack-and-cheat-generator-free-1320-gold-bricks/

Datum 29.05.2020

Vložil vvqojszz

Titulek pzhkulgm

Odpovědět

https://blakrhyno.com/groups/runway-story-hack-and-cheat-generator-free-handful-of-coins
https://projfutr.org/community/groups/lost-jewels-match-3-puzzle-hack-tool-free-full-lives
https://doggiecafeonline.com/groups/beatyabeat-hack-and-cheat-generator-free-huge-pack
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/spinner-go-calm-and-relax-game-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://grhs88.glenrocknews.today/groups/space-gunner-galaxy-shooter-hack-and-cheat-generator-free-pile-of-gems
https://grequant.com/groups/flow-ball-hack-tool-free-remove-ads
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/pico-jump-hack-and-cheat-generator-free-level-6-key
https://www.femaji.com/groups/jelly-cube-soft-bomb-hack-tool-free-1500-coins
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/egypt-block-10-puzzle-games-hack-tool-free-50-stars
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/animalsuit-hack-tool-free-charged-version

Novinky

x

29.06.2021 00:00

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

x

29.06.2021 00:00

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

x

29.06.2021 00:00

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.