Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 

3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení

  2. Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu schůze

  3. Volby do představenstva družstva a kontrolní komise

  4. Zpráva o činnosti představenstva družstva

  5. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení účetní závěrky

  7. Zprávy techniků jednotlivých výrob

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení

  10. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

 

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 07.09.2020

Vložil Chesterabuct

Titulek Hi, I found a great site

Odpovědět

Hi, I found a great site, all here https://bit.ly/3h2wmWq

Datum 07.09.2020

Vložil rusdevochkiv

Titulek посетить чат для взрослых на devochki-video.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/1rTXzpG/2.jpg">

Сразу, в каждом популярном video chat, словно и в нашем, девочки видео, абсолютно все относится через умения иметь беседа, артистичности, игривости в разговоре и, натурально, навыков проявить себя с выгодной позиции! И не чуть эти личные навыки, необходимы для в современном девочки видео-чате без регистрации. В нашем же закрытом видео-чате в реальном времени Вы можете обретаться собой. Вы можете разговаривать, можете сносный не говорить. От этого подобный нуль не произойдет. Самое главное- сколько бы тебе было удобно и лестно в эротическом ракурсе.

Мы надеемся, что порно-video chat`ом без регистрации будут извлекать нормальные пользователи. Но, безвыездно же предполагать, что тут категорически запрещается нецензурная руготня, негативные высказывания в всякий форме, пропаганда сцен враждебности и агрессии в каком нравиться изъявлении.

<a href=https://devochki-video.ru/video-chat-flirt-online.html>порно по вебкамере</a>

Datum 07.09.2020

Vložil rusdevochkiv

Titulek смотреть интим чат на devochki-video.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/1rTXzpG/2.jpg">

Сразу, в каждом популярном video chat, как- и в нашем, девочки видео, абсолютно весь относится от умения хранить диалог, артистичности, игривости в разговоре и, натурально, навыков проявить себя с выгодной позиции! И не лишь эти личные навыки, необходимы для в современном девочки видео-чате без регистрации. В нашем же закрытом видео-чате в реальном времени Вы можете обретаться собой. Вы можете разговаривать, можете сносный не говорить. Через этого подобный нисколько не произойдет. Самое главное- который желание тебе было удобно и лестно в эротическом ракурсе.

Мы надеемся, который порно-video chat`ом без регистрации будут извлекать нормальные пользователи. Только, все же скажем, сколько тут категорически запрещается нецензурная ругня, негативные высказывания в любой форме, пропаганда сцен враждебности и агрессии в каком угодно изъявлении.

<a href=https://devochki-video.ru/joomla-videochat.html>пошлый чат с девушкой</a>

Datum 07.09.2020

Vložil rusdevochkiv

Titulek бесплатный эрочат на devochki-video.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/zSnY1V5/1.jpg">

, в каждом популярном video chat, будто и в нашем, девочки видео, абсолютно весь относится через умения держать беседа, артистичности, игривости в разговоре и, натурально, навыков проявить себя с выгодной позиции! И не чуть эти личные навыки, необходимы для в современном девочки видео-чате без регистрации. В нашем же закрытом видео-чате в реальном времени Вы можете быть собой. Вы можете разговаривать, можете сносный не говорить. От этого совершенно ничего не произойдет. Самое главное- сколько желание тебе было удобно и лестно в эротическом ракурсе.

Мы надеемся, сколько порно-video chat`ом без регистрации будут использовать нормальные пользователи. Но, постоянно же предполагать, сколько тут категорически запрещается нецензурная ругня, негативные высказывания в любой форме, пропаганда сцен враждебности и агрессии в каком нравиться изъявлении.

<a href=https://devochki-video.ru/porka-rozgami-malchikov-video.html>смотреть чат стриптиз</a>

Datum 07.09.2020

Vložil rusdevochkiv

Titulek чат с мужчинами на devochki-video.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/zSnY1V5/1.jpg">

Сразу, в каждом популярном video chat, как- и в нашем, девочки видео, абсолютно всетаки относится через умения держать беседа, артистичности, игривости в разговоре и, натурально, навыков проявить себя с выгодной позиции! И не лишь эти личные навыки, необходимы для в современном девочки видео-чате без регистрации. В нашем же закрытом видео-чате в реальном времени Вы можете фигурировать собой. Вы можете говорить, можете ничего не говорить. Через этого весь ничего не произойдет. Самое главное- сколько бы тебе было удобно и лестно в эротическом ракурсе.

Мы надеемся, сколько порно-video chat`ом без регистрации будут использовать нормальные пользователи. Но, безвыездно же скажем, сколько тут категорически запрещается нецензурная руготня, негативные высказывания в всякий форме, пропаганда сцен враждебности и агрессии в каком угодно изъявлении.

<a href=https://devochki-video.ru/anonimno-videochat.html>смотреть порно чат</a>

Datum 07.09.2020

Vložil rusdevochkiv

Titulek порно видео чат на devochki-video.ru

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/zSnY1V5/1.jpg">

, в каждом популярном video chat, словно и в нашем, девочки видео, абсолютно всетаки относится через умения иметь совещание, артистичности, игривости в разговоре и, натурально, навыков проявить себя с выгодной позиции! И не только эти личные навыки, необходимы для в современном девочки видео-чате без регистрации. В нашем же закрытом видео-чате в реальном времени Вы можете быть собой. Вы можете шептаться, можете ничего не говорить. Через этого совсем ничего не произойдет. Самое главное- что бы тебе было удобно и лестно в эротическом ракурсе.

Мы надеемся, что порно-video chat`ом без регистрации будут извлекать нормальные пользователи. Только, все же скажем, который тогда категорически запрещается нецензурная ругань, негативные высказывания в всякий форме, пропаганда сцен враждебности и агрессии в каком нравиться изъявлении.

<a href=https://devochki-video.ru/analog-video-chata.html>чат с девушками</a>

Datum 06.09.2020

Vložil ecoephew

Titulek Всё правильно сделаем Септик для частного дома тольятти цена

Odpovědět

<b><a href=https://eco-corporation.ru|eco-corporation.ru>Септик для частного дома тольятти цена</a></b>

Большой уровень производства септиков
Всем известно, что профессионализм - это сегодня наиболее важное
Автономная канализация в частном помещении - лучший выбор от компанииСборка септика - изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.
Септики - это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.

Datum 06.09.2020

Vložil Danil

Titulek Жизнь на юге

Odpovědět


<a href=https://south.life/>черное и азовское море</a>

Datum 05.09.2020

Vložil dverimegap

Titulek межкомнатные двери орех

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/HYCr8Lk/4.gif">

Самые востребованные производители дверей, лучшие бренды. Нужный вам цвет, фактура, материалы, высокое качество, у нас всегда можно ассортимент из чего выбрать двери.

Вас приятно удивит наша цена для межкомнатные двери в Москве. Она доступная, не завышенная и справедливая. У нас большая часть продукции есть на нашем складе, потому не нужно ожидать лишние недели их изготовления и доставки. Мы быстро и качественно выполняем заказы, всегда можно согласовываем удобное для заказчика время для замера и установки дверей.

Наш замерщик и установщики – мастера с большим опытом работы, которые нацелены на обворожительный результат. Если выбранная Вами дверь стандартных размеров, то она продается и устанавливается без предоплаты – по факту выполнения работ.

Каждое работа проверяется на соответствие ГОСТу и качество двери подтверждается сертификатом качества завода-изготовителя.

Для нас очень важно, чтобы клиент остался доволен!

<a href=https://dverimegapolis.ru/serye-dveri/>серые двери межкомнатные</a>

Datum 05.09.2020

Vložil dverimegap

Titulek темные межкомнатные двери

Odpovědět

<img src="https://i.ibb.co/QXRt4NT/6.jpg">

Самые востребованные производители дверей, лучшие бренды. Подходящий цвет, фактура, материалы, высокое качество, у нас вы всегда сможете есть из чего выбрать двери.

Вас приятно удивит наша стоимость для межкомнатные двери в Москве. Она доступная, не завышенная и справедливая. У нас большая часть продукции есть на складе, потому не требуется ждать лишние недели их изготовления и доставки. Мы очень быстро и качественно выполняем заказы, всегда возможно согласовываем удобное для заказчика время для замера и установки дверей.

Наш замерщик и установщики – мастера с большим опытом работы, которые нацелены на обворожительный результат. Коль выбранная Вами дверь стандартных размеров, то она продается и устанавливается без предоплаты – по факту выполнения работ.

Каждое изделие проверяется на соответствие ГОСТу и качество двери подтверждается сертификатом качества завода-изготовителя.

Для нас очень важно, чтобы клиент остался доволен!

<a href=https://dverimegapolis.ru/color/dveri-belaya/>двери белые со стеклом</a>

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.