Novinky

PF 2022

22.12.2021 11:10

 

    PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 30.12.2021

Vložil StevenWouts

Titulek Esperio МОШЕННИК отзывы и вывод денег

Odpovědět

Esperio МОШЕННИК отзывы и вывод денег
Компания, чью деятельность мы рассмотрим в данной статье, предоставляет инновационные технологии в сфере трейдинга, а также инвестирования в самые популярные и прибыльные сферы деятельности. Контора Esperio, о которой мы и поговорим в данной статье представляет себя как достаточно прогрессивный брокерский проект, который имеет не мало полезных и эффективных торговых предложений для своих клиентов, способных в разы улучшить их финансовое состояние. Основой деятельности конторы Esperio, по её же словам, является многолетняя опытность, а также штат опытных и квалифицированных сотрудников, который якобы способен помочь в любых торговых ситуациях, в независимости от их сложности. Контакты компании Esperio Довольно сомнительным является тот факт, что компания не оставила практически никаких способов для связи с ней, за исключением ссылки на несколько практически пустых её страничек в соц.сетях, а также формы обратной связи, которая размещена в футере площадки. Помимо данных положений, больше никаких вариантов для установки связи с представителями Esperio, компания не оставляет. Обзор сайта esperio.org Компания разработала довольно простую и банальную платформу, которая и является её лицом, что достаточно странно, ведь её оформление никаким образом не подходит под представленное брокером описание площадки, как максимально качественного, успешного, популярного, а также компетентного в своей сфере проекта. По имеющейся платформе, на деле, можно сделать вывод что контора является лишь дешевым подобием на довольно ограниченный в средствах брокерский проект, не имеющий никаких перспектив для дальнейшего сотрудничества с ним. Несмотря на довольно дешевое оформление, контора попыталась максимально компенсировать этот аспект обильным заполнением сайта различной информацией проекта касаемо торговых условий, всех тонкостей сотрудничества с площадкой, а также дополнительной информацией о статистических данных успешности Esperio. Условия брокера Esperio Компания расписала не мало всевозможных вариантов торговли, которые представлены её клиентам, а именно: огромное количество инвестиционных портфелей, алгоритм работы которых построен на профессиональных стратегиях, разработанных лучшими специалистами представленной области, а также прогноз прибыли которых составляет от 40 до 80%; лучшие финансовые инструменты из категории CFD и другие деривативы; популярные и самые запрашиваемые торговые площадки МТ4/МТ5, которые имеют достаточно обширный функционал и другие полезные торговые возможности; кредитное плечо до 1:1000; наличие службы поддержки, которая работает в круглосуточном режиме и состоит из опытных специалистов как торговой сферы, так и IT-области; обширный спектр платежных систем, благодаря партнерству с внушительным количеством банков; многоэтапная система лояльности, которая представлена огромным количеством различных бонусов и приятных плюшек для как новых, так и просто активных клиентов брокерского проекта; удобный и инновационный веб-терминал, который поддерживается на всех существующих электронных устройствах; наличие обучения для совсем новеньких пользователей, в качестве обширного глоссария трейдерских терминов; наличие новостной ленты, которая систематически обновляется и позволяет отслеживать последние изменения на рынке. Разоблачение компании Esperio Компания пытается максимально преувеличить все свои достижения выдумать дополнительные положительные факты, которые бы могли помочь втереться в доверие к пользователям площадки и опровергнуть то, что контора Esperio мошенник и лохотрон, но получается у данного проекта это крайне плохо. Первое, что выдает её реально лицо – это её собственная репутация, а конкретнее, отзывы о компании Esperio, в которых обманутые экс-пользователи площадки упоминают не мало довольно отрицательных характеристик конторы, таких как халатное отношение к своей работе, игнорирование запросов трейдеров, а также полное отсутствие какой-либо возможности пользователям вывести их заработок. Во-вторых, значимым показателем качественности и надёжности данного проекта является полное отсутствие у него лицензии или же сертификата, выданных авторитетными регуляторами, которые бы подтверждали надёжность и прозаичность Esperio. Помимо данных документационных положений, отсутствуют также и другие, к примеру клиентское соглашение, которое в силу своей важности, занимает одно из приоритетных мест на площадках любых проектов подобного рода. Как снять деньги с Esperio Ранее мы уже упоминали то, что Esperio не выводит деньги и не собирается этого делать ни при каких обстоятельствах, ведь данный вариант развития событий абсолютно противоречит её основным целям – пополнению своего собственного кармана, за счет вложений наивных и доверчивых трейдеров. Помимо этого, больше никаких путей заработка у данного проекта нету, поскольку торговый процесс на площадке Esperio только имитируется и не представляет никакой реальной возможности как-либо заработать на нём. Итоги Как вам наверное известно, после изучения предыдущих обзоров на be-top.org, на рынке, подобного плана скам-проектов просто огромное количество и все они пытаются создать максимально качественное и приятное первое впечатление. В число данных аферистов входит и брокер Esperio, который пытается с помощью дешевых обещаний и гарантий привлечь как можно больше наивных трейдеров, готовых без каких-либо доказательств слов конторы, отдать ей все свои свободные средства, хотя у большинства они оказываются последними. Учитывая данный факт, крайне не рекомендуем сотрудничество с Esperio, поскольку никаких позитивных результатов данный процесс не приносит.
Сразу предупреждаю людей, которые хотят начать работать с данной брокерской компанией, не нужно этого делать. Перед нами типичные представители мошеннической организации. Это настоящие интернет-бандиты, проблема в том, что со счета дилингового центра, никто не сможет ни гроша вывести. Быстро и легко сливают все деньги, каждый, кто здесь откроет счет, может сразу же и распрощаться с деньгами.

Datum 30.12.2021

Vložil Edwardguisy

Titulek Esperio (Эсперио)

Odpovědět

Esperio (Эсперио)

Esperio – это универсальное решение для тех, кто любит зарабатывать онлайн.
Мы обеспечиваем лучшее качество сервиса, выгодные торговые условия, высокую скорость исполнения торговых приказов и чистый спред от поставщиков ликвидности.
Безопасность средств наших клиентов гарантирована многоуровневой системой защиты.
Для операций пополнения и вывода средств с торгового счета мы используем самые надёжные платежные системы.

Преимущества Esperio

Чистый спред от провайдеров ликвидности
Сквозная обработка торговых запросов
Скорость исполнения <100 ms
Надежные поставщики ликвидности
Выгодные торговые условия
Рыночное исполнение без реквот
Кредитное плечо до 1:1000
С Esperio вы получите безграничные возможности для генерации прибыли благодаря кредитному плечу до 1:1000 и разнообразию финансовых инструментов.

Торгуйте с Esperio

У нас есть всё, чтобы трейдинг вдохновлял вас ещё больше

Эксклюзивная аналитика и экспертиза рынка
Сервис Esperio Copy Trading
Круглосуточная служба поддержки
Специальные сервисы для VIP-клиентов
Бонусы
Обучающие программы

Esperio (Эсперио) - отзывы (5):
Павел о компании Esperio (Эсперио)
Paбoтaл я c этими товарищами, ecли этo мoжнo нaзвaть paбoтoй. Kaк тoлькo я пepecтaл пoпoлнять cчeт меня тyт жe cлили. Сумма была приличная, мне помогли найти способ вернуть свои деньги, пpoцecc cлoжный, нo вoзмoжный. Еcли нyжны пoдpoбнocти звоните 7 (499) 495-13-62
2 декабря 2021
Сергей Моисеев о компании Esperio (Эсперио)
Никогда не стал бы рекомендовать данную платформу даже незнакомым людям. Прошел через море подобных платформ. Некоторые были нормальные, но большая часть, как и Esperio, были просто мошенниками, которые нагло занимаются рисованием графика. И деньги, естесственно, если ты их заработаешь — не выведут!
25 ноября 2021
Пётр о компании Esperio (Эсперио)
Это поддельный брокер, мне звонили предлагали у них торговать. я сразу начал пробивать!!! В итоге понял что это лохотрон! Держитесь подальше от этих клоунов.
20 ноября 2021
Массаев о компании Esperio (Эсперио)
Я позвонил, но мой вызов был поставлен на удержание снова и снова, плохое обслуживание клиентов. А самое важное, что эти мошенники не выводят мне деньги! Бегите от них, если не хотите стать очередной жертвой.
12 ноября 2021
Рустам о компании Esperio (Эсперио)
Хочу затронуть несколько аспектов в своем отзыве. Техническая поддержка, считаю, вообще некомпетентна. Обучения как такового, можно сказать, что нет. Куча проблем возникает при заключении сделок. И самое важное, по моему мнению, стоит сказать, что более менее крупные суммы не выводят. А чуть меньше — просят верификацию проходить по несколько раз. Не рекомендую Esperio!

Datum 29.12.2021

Vložil libePidge

Titulek Best girls

Odpovědět

Best girls who agree on everything be found on erotic-videos.net
go over and you will be very satisfied.

Datum 28.12.2021

Vložil Rolandwew

Titulek Эзотерика поможет вам

Odpovědět

На информационном ресурсе <a href=>www.zagrevo.ru</a> публикуются статьи о духовных практиках, самопознании.
Вседневный доход посещают читатели, интересующиеся разнообразной информацией о предметах эзотерической направленности и ритуалах.
Мы рады взаимовыгодным идеям, открыты воеже диалога и новых контактов. Власть сайта готова ответить на интересующие вопросы.
Разве у вас уписывать идея, интересные материалы пропорционально теме сайта тож проницательность плодотворного партнерства, напишите нам.

Datum 26.12.2021

Vložil Stevenjuity

Titulek Руководитель «Телетрейда»

Odpovědět

Генеральный директор ООО «Телетрейд Групп», дочки международной брокерской компании TeleTrade, Сергей Шамраев подал в Кинельский районный суд Самарской области иск, в котором потребовал обязать региональную общественную организацию «Справедливость» удалить со своего сайта информацию, якобы порочащую честь господина Шамраева, и выплатить ему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее самарские общественники разместили на своем сайте публикацию, в которой руководитель «Телетрейда» назван мошенником, хотя Сергей Шамраев не имеет соответствующей судимости. Представители «Справедливости» утверждают, что подконтрольное ему «Телетрейд Групп» имеет отношение к Владимиру Чернобаю, которого в 2018 году объявили в розыск после заочного обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возникло в 2014 году. По версии следователей, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, подыскивали желающих сыграть на рынке Forex, полученные от клиентов деньги злоумышленники выводили и похищали. Общую сумму ущерба следствие оценило в 1 млрд руб. В 2019 году стали известно, что господин Чернобай умер в Германии, где лечился от рака. Гроб с телом доставили в Москву и почти сразу кремировали. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Чернобай был совладельцем ООО «Телетрейд Групп». Вторым собственником компании выступало кипрское Teletrade-DJ International Consulting Ltd. В 2016 году российская организация получила лицензию ЦБ РФ для участия на рынке ценных бумаг. Общество пользуется доменами teletrade-group.ru, teletrade.ru и teletradegroup.ru. Домены teletrade-forex.ru и teletradeforex.ru неактивны.

Datum 26.12.2021

Vložil Michaelstecy

Titulek "Купить кальян в Нижнем Новгороде недорого интернет магазин кальянов и табака";"цена продажи с доставкой!"

Odpovědět

У Нас скидки круглый год!
HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Персональные скидки
Строго 18+
Египетские и дизайнерские кальяны; оригинальные кальяны от Pharaon; чаши, колбы и шланги в ассортименте; большой выбор аксессуаров.

Datum 25.12.2021

Vložil BillyHex

Titulek НКЦПФР попереджає інвесторів

Odpovědět

НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

Datum 25.12.2021

Vložil Davidvurry

Titulek Forex Optimum

Odpovědět

Forex Optimum основали в 2009 г. с целью предоставления передовых брокерских услуг для трейдеров с помощью наиболее популярных сервисов, а также самых выгодных условий для партнеров.

Содержание страницы
Отзывы клиентов
Обзор брокера в деталях
Торговые условия для трейдера
Экспертная оценка МОФТ
Рибейт за торговлю у FxOptimum
FAQ
Важно! Если у Вас уже есть счёт в этой компании, то перенос старого счёта в нашу систему происходит по инструкции. Напишите нам на e-mail: support@traders-union.ru, и мы вышлем Вам инструкцию.

kotomacko
09.12.2021
FxOptimum работает с платежной системой Webmoney. А там в последнее время очень жесткие требования к тем, кто проводит платежи, особенно брокерам. Так что эта система для меня как бы лакмусовая бумажка в отношении сотрудничества с брокером. Спреды тут неважные, платформа иногда глючит, тут согласен. Но FxOptimum - 100% не проблемный брокер.

urgen77
08.12.2021
Имхо, каждый имеет свое мнение. Про FxOptimum ничего плохого сказать не могу. Средний по своим и условиям, и по своему рейтингу брокер. Если кто-то говорит, что его здесь кинули, то меня берут сомнения. Я выводил прибыль отсюда и не раз. Ничего похожего на кидалово не замечал. Задержки с поступлением средств были, но это не кидалово.

Lokryst
07.12.2021
А вот я собираюсь уходить от FxOptimum. Полгода назад открыл счет. Все было нормально. Но вот как только вывел 260 долларов прибыли из 530 полученной, вдруг появились проблемы с терминалом. Не знаю, или это у всех так, или только у меня. Раз в день терминал стабильно зависает, и часто зависает на открытии сделки. Писал в техподдержку, отвечали, что у них все в порядке, проблема у меня с провайдером. Но вот что интересно - на счете у другого брокера те же сделки открываются без проблем. Поэтому я решил не рисковать, и подал заявку на вывод всех средств со счета в FxOptimum.

Masha
18.11.2021
Год назад открыла торговый счет в FxOptimum, было все нормально. Но тут столкнулась с проблемой - не сработал стоп-лосс. Я всегда работаю при установленных стоп-лоссах, чтобы ограничить убытки. Поэтому когда зашла в терминал, то увидела, что убыток по сделке превысил стоп 60 пунктов. Я обратилась в службу поддержки, там мне ответили, что проскальзывания - это норм. Проскальзывания, но не такие же!! Мне закрыли принудительно сделку после моего обращения, хотя я этого не просила. В общем, ситуация с FxOptimum не очень. Пока остаюсь здесь, но буду смотреть, как дальше пойдет все.

tigron9502
08.11.2021
Компания Forex Optimum зарегана в офшоре. Это единственный, но существенный негативный факт для тех, кто собирается здесь торговать. Как по мне - я уже не первый год работаю на форекс, и постоянно торгую с офшорными компаниями. Пока, слава Богу, за все время ни разу не попал на кидалово. И с Forex Optimum работаю больше года, деньги выводит без проблем.

ail
12.10.2021
Три месяца назад открыл в FxOptimum торговый счет. Решил попробовать торговлю в этой компании. Пока торговля здесь устраивает. Деньги еще не выводил, планирую вывод через месяц. Поэтому остается только увидеть мою прибыль на моем счете в банке, в остальном все нормально.

volf12
30.09.2021
Прошел год как я открыл счет в FxOptimum. Изначально были сомнения, т.к. брокер был для меня малоизвестный. Но теперь могу сказать, что за время торговли в FxOptimum я не испытывал серьезных трудностей. По мелочам бывали проблемы, типа небольших проскальзываний, один раз была задержка вывода прибыли на сутки. А так, в целом, очень неплохой брокер. Могу рекомендовать FxOptimum для торговли.

Обзор брокера в деталях
Компания FXOptimum основана в 2009 году и специализируется на предоставлении брокерских услуг на рынке Форекс. Брокер предлагает клиентам выгодные торговые условия, разные типы счетов, а также выбор доступных платежных систем для вывода средств и пополнения депозита. Есть три типа депозитов:
Standard — торговля валютными парами, CFD на акции, золото и серебро. Кредитное плечо 1:500, гарантированный бонус на депозит до 50 %.
Cent — торговля валютными парами. Кредитное плечо 1:500, спред 1,2 пункта, возможность тестировать работу советников в реальном времени.
Crypto-currency — торговля валютными парами, CFD на фьючерсы, CFD на металлы, индексы и товары. Кредитное плечо 1:500, спред 1,2 пункта.
Для новичков Forex Optimum предлагает демо-счет, торговые условия которого максимально приближены к реальным.

Сервис LAMM — это новый сервис брокера, позволяющий получить дополнительную прибыль трейдерам и инвесторам, копируя сделки наиболее успешных игроков. Система управления распределением лотов (LAMM) автоматически рассчитывает объемы торговых транзакций. В своей деятельности Forex Optimum опирается на работу лидеров в сфере финансовых рынков. Анализируя деятельность других брокерских компаний, команда Forex Optimum старается предоставлять своим клиентам самые современные и уникальные продукты.

Торговать на Forex Optimum может как новичок, так и опытный трейдер. Минимальный депозит начинается от $10, что позволяет протестировать работу на реальном счете и убедиться в его надежности. Сотрудничество с разнообразными платежными системами, большое количество торговых инструментов, выгодные бонусные акции и конкурсы – главные преимущества сотрудничества с Forex Optimum.

МОФТ предлагает ознакомиться с отзывами о Forex Optimum и рейтингом, который поможет оценить торговый оборот брокерской компании, производимый трейдерами Объединения.

Datum 23.12.2021

Vložil Jestntub

Titulek hello everyone

Odpovědět

hello. and bye bye bye bye foreveeerrr

Datum 20.12.2021

Vložil contactzcubwv

Titulek We offer a service of sending newsletters via contact forms to the sites of companies via any domain zones of the world.

Odpovědět

Good day!

Newsletters of Your messages via contact forms to the sites of firms via all domain zones of the world in any languages.

website =» xn----7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai

WHAT IS THE MAILING OF SITES BY CONTACT FORMS?
This is a type of mailing using the feedback forms that are located in the contact section of the website and filled by our software in a preset mode with a rate of a few thousand feedback forms per one minute, while the alphanumeric code from the pictures (captcha) is also solved.
After that, the correspondent e-mails including your business offers are sent to the e-mail addresses of organisations.
When sending mailing by contact feedback forms, it turns out that each website sends an e-mail to its own e-mail and, therefore, all letters arrive in the inbox of the exact electronic address in which the business receives the commercial information.

UTP:
Fast 100-percent notification of businesses and site owners about new business offers.
Search of new customers that other types of advertisements cannot find.

AIM:
Finding new customers that cannot be found through other advertisements.

Benefits:
1.one hundred % delivery of business messages.
2.Expansion of the customer database.
3. Expansion of the your market segment.
4.Regionality and topic orientated mailings.
5. Sending offers to directors.
6. Demand study.
7. Conducting marketing campaigns.
8. Conducting surveys and studying public opinion.
9. Fast notofication.
10. Cost.
11. Entering the markets of other countries.

Competitive advantages:
1.When sending mailing by contact forms, all letters arrive in the inbox. When sending e-newsletters, this can reach up to five percent.

2.When sending mailing by contact forms it is possible to send a few million e-mails per 24 hours to inboxes. When sending bulk e-mails a few thousands arrive in the inbox folders, the remaining ones often either do not reach or fill the junk folder.

3. When sending mailing by feedback forms a message does not get blocked by mails because it is sent from different websites. When sending mass e-mails it is possible to send a few thousands of those but nevertheless all the IP addresses from which the mailing is sent will be in "BAN".

4. When sending mailing by feedback forms the minimum of macros is used to form headings and text of the letter. When sending e-newsletters, it is necessary to use «macros» (synonyms) for each word and create ten thousand various headings.

5. A lot of businesses deliberatelly hide their email and only leave a contact form for contacting with them.

6. When sending bulk e-mails, your business offer can be delivered to every employee of the company, (which causes irritation) compared to mailing by contact forms where the message is received at the e-mail specifically set up for commercial offers.

7.half of corporate mailboxes are placed on free e-mail servers, they are badly "searchable" by electronic address, but when sending mailing by contact forms through these mail systems, all letters are 100% delivered to the recipients.

8. Only 30%-40% of businesses get into the directories within two-three years, and all the other ones are already placed in our WHOIS databases and are waiting for your cooperation offers.
It turns out that that e-mails of organisations from directories are full of spam, and therefore they will not have such result as when sending mailing by feedback forms using our always new VOIS databases.

9. Any kind of stop words in the body or headings of the letter can be sent through feedback forms. When sending e-newsletters, such messages either are not delivered the recipient or end up in a spam folder.
The list of stop words of mails includes almost all phrases and words that encourage potential customers to take active actions.

Application:

1. Increasing the customer base.
2. Quick notification of marketplaces about new business offers.
3. Reaching out directors.
4.Testing the demand for products and services.
5. Conducting tenders.
6.Conducting marketing campaigns.
7.Conducting surveys and studying public opinion.
8. Searching for customers in other countries.

Reasons for ordering this service:

1. 100-percent delivery of your messages and commercial offers to millions of businesses around all countries in the world.
Every internet resource sends a letter to itself so all filters of mails are bypassed.

2.Mailing by contact forms is an great way in for conducting various marketing researches, studies and surveys of public opinion on any kind ofdirection and type of activity.
When sending mailing by feedback forms, you will definitely know that your letter has been delivered to 100-percent of consumers of your product and service and if a service or product is "badly promoted", then the potential problem lies in in something else, for example in prices.
At the same time, within a week you will see demand for your services and products, you will not have to spend money on renting an office and other more time-consuming and expensive marketing events.

3.Mailing by contact forms is the most economical and quickest way to get your service or product to the markets of other states.

4. Mailing by feedback forms is an excellent tool for conducting various tenders.

5.Monthly update of the database, as more than one hundred and fifty thousand new sites, are registered all over the world every day, and you, in turn, get new potential customers.

6. Full geographical scope for all countries of the world.

7. We offer clients that are not available through other types of advertisement.
When sending mailing by contact forms, you will be able to reach out that part of your potential clientele, that is impossible to "break through" automatically in another way.
For instance, you will be able to deliver a business offer to those potential clients that were earlier out of reach due to e-mail filters while sending e-mail newsletters.
In reality, there is a very paradoxical situation: firms in the directories are completely filled with spam with all sorts of business offers while very little or no e-mails are sent to the rest.

8. Unique technology of unraveling the captcha.
There are special services for unraveling numeric and alphabetic code (captcha/CAPTCHA). It costs 1$ to solve thousand captchas.
It turns out that, processing a million Internet resources our program decrypts one million captchas, which costs 1000 dollars only to unravel captcha/CAPTCHA, and with our service this is free of charge for you!

9. By ordering mailing by contact forms, you are promoting your product or service not to separate individuals, but to organisations, for example domain .com, where more than one hundred and fifty million business firms from all countries are collected (we have samples of them from international zones for every state).

10. Mailing by contact forms also includes a type of SMS mailing
Electronic address that is linked to the feedback form is the main e-mail of businesses through which applications and commercial offers are sent. This e-mail is also set up for cell phones as it is necessary to respond to the messages fast so as not to misplace the order or the relevance of the commercial offer.

11. The database of countries also includes all joint firms from all countries closely related to or working with this country, for example, diasporas and national communities.
Sanctions of search engines and mail systems?
These mailings are an alternative to sending e-mail newsletters, therefore search sanctions and "BAN" do not apply to them.
Mail service delivers the data of e-mails to the inbox folder, as it goes through the "warm communication channel" from the new IP address of the internet resource to the corporate electronic address of the same site.
Simply speaking, these mailings "live in letters" and filters of mail systems do not respond to them, because mails have trust in communication channels between internet resources and corporate electronic addresses.

OUR DATABASES:
You can buy our databases separately from the mailing by sending us a message by feedback form.

MORE THAN 2000 VOIS DATABASES BY DOMAINS AND COUNTRIES OF THE WHOLE WORLD.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN CONTINENTS.

SELECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN WORLD LANGUAGES.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN CMS.

COLLECTIONS OF DATABASES BY THE MAIN COUNTRIES OF THE WORLD.

HOW TO MAKE AN ORDER FOR MAILING BY CONTACT FORMS:
The simplest text + a few headings, the main goal is to interest the client, and they will read the rest on your site.
Most likely, all ads on your subject are already on the Internet, use the search bar and choose the most suitable ones.
The headings are substituted replacing each other from .txt file.
Only text messages are sent, links are inserted without problems, they are all "clickable". If the future customer needs pictures or more specific information, then you should forward the future customer to visit your internet resource.

In the letter:
Text without pictures, since pictures do not pass through the feedback form.
Your contact details:
Website address:

Fields to fill in:
Name:
Country:
City:
Website:
Several headings:
Electronic address for autoresponces:

website =» xn----7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai
Price List =» xn----7sbb1bbndheurc1a.xn--p1ai/en/price/

Novinky

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.