Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 

3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení

  2. Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu schůze

  3. Volby do představenstva družstva a kontrolní komise

  4. Zpráva o činnosti představenstva družstva

  5. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení účetní závěrky

  7. Zprávy techniků jednotlivých výrob

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení

  10. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

 

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 26.01.2021

Vložil VinceNus

Titulek Porn XXX Video Porn Tube

Odpovědět

Productive organizations are able to get to a large target market by means of their marketing methods. At present, it's straightforward to accomplish that on-line. With excellent video marketing content, you can promote your self around the globe within minutes. The tips in this article will help.
https://365.xxxwww1.com/w0x/

When you develop a movie for marketing reasons keep it less than 2 minutes. You want your target market to look at the entire meaning, and when it is too long you can expect to probably shed followers as they simply click off of. You could continue a considered or meaning in a follow-up movie if required.

Don't only depend upon video clips inside your marketing strategy. They are fantastic advertising and marketing equipment, however, they should not change your other marketing techniques. Video lessons ought not swap content material development like article writing or writing a blog. Video lessons need to basically be utilized to boost the content in your marketing campaign and to build up your website link collection.

If you're selling a product or service, build a online video which informs your prospects ways to use the merchandise. You can start with starting the box, operate through the best way to put it together, and then prove to them how they may make use of it. As a result them appreciate just how much you value your potential customers.
https://365.xxxwww1.com/w0y/

With your online video marketing, let the audience know why it is you supply the services or products that you simply do. They can effortlessly see whatever you supply, but inform them the explanation for it. Open up, real and truthful interaction engenders trust, which engages new audience and retains prior consumers.

Videos need to be private to capture the viewer's interest. Be entertaining, helpful, relax and comfortable along with your watchers won't alter the channel, so to speak. The more available and genuine you will be, the better gotten you will end up. Stick with subject areas you're really enthusiastic about as that can turn out inside your demeanor.

Ensure that your videos are publicized in a two-fold trend. Allow your overall key viewers recognize that new content is up, via your website and electronic mail or newsletter listing. Nonetheless, also make sure you promote it to new followers via social networking articles and search engine optimisation techniques within your budget.
https://365.xxxwww1.com/w0z/

When any person requests a matter in the remarks on your own video tutorials, think about if you can respond to them in yet another video. If you consider regarding this, you can make a hilarious answer which offers them the data they look for in addition to a exciting movie if other folks wish to observe, all of the better!

Bear in mind what energy online video marketing has more than other social websites types. Youtube, Fb and weblogs are typical written text sources. Only by way of online video content your emotion, and energy will come by way of. Entire body vocabulary is reported to be virtually all communication, and short of a face-to-face reaching, a video is the up coming-best choice.
https://365.xxxwww1.com/w10/

Be sure that your video tutorials have summaries or even transcripts of your information. The various search engines are not able to however pay attention to or watch videos to directory them precisely. So, a complete description from the textual content or computer code is going to be the best option at getting the movie rated properly.

When you are just getting started with online video marketing, then get yourself a movie up the instant you can. Learning tips and techniques and studying theory and preparing is all great. Nevertheless, there is no far better trainer than learning from mistakes. Obtain your very first video up and you will become familiar with a good deal.

You ought to currently have a greater comprehension of getting discovered swiftly with video tutorials. You will discover the opportunity to build a entire world-vast target audience. Advertising and marketing via video tutorials will assist you to hop on track to satisfy your goals.
Links:
https://365.xxxwww1.com/w11/
https://365.xxxwww1.com/w12/
https://365.xxxwww1.com/w13/

Datum 26.01.2021

Vložil Dustinrak

Titulek Мировые новости

Odpovědět

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Нашёл инфу в сети: Правление Трампа началось с убийства Удо Ульфкотте — мнение (ВИДЕО) https://electek.ru/news/24166-pravlenie-trampa-nachalos-s-ubiystva-udo-ulfkotte-mnenie-video.html
«В моём сердце он останется навсегда», — Путин простился с Говорухиным (ФОТО, ВИДЕО) <a href=https://electek.ru/news/32111-v-moem-serdce-onostanetsya-navsegda-putin-prostilsya-sgovoruhinym-foto-video.html> «В моём сердце он останется навсегда», — Путин простился с Говорухиным (ФОТО, ВИДЕО) </a>
Ещё много интересного по теме нашел тут: <b> последние бои в новороссии </b> https://electek.ru/

Datum 24.01.2021

Vložil MSCBax

Titulek Услуги растаможки во Владивостоке

Odpovědět

Группа компаний "МСК" - мы всегда идём на встречу малому и среднему бизнесу России. Осуществляя внешнеторговую деятельность с Китаем, мы обеспечиваем своих клиентов надёжной логистикой и растаможкой грузов в морских портах Владивостока.

Datum 24.01.2021

Vložil Shanegew

Titulek сайт

Odpovědět

Free sex dating in your city, here <a href=https://bit.ly/2LtgS3Z>https://bit.ly/2LtgS3Z</a>

Datum 23.01.2021

Vložil Squaddy

Titulek продвижение сайтов в сша европе Самара

Odpovědět

Допустим, вы хозяин нового интернет-сайта, который имеет приятный дизайн, удобную навигацию и нужную для участников информацию. Но покупателей нет. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать Пейдж. Науке давно известно, ни одно действительное либо виртуальное предприятие не может продвигаться само по себе. Любой фирме нужна подспорье в приобретении популярности, а во Глобальной сети без нее решительно не быть из-за яростной конкуренции.Мы занимаемся разработкой форумов. Наши сотрудники готовы запустить хороший интернет сайт в течение 6 дней. Кроме предоставления выполненных сайтов, мы оказываем сервис тех. подмоги: своевременное продление хостинга и нового домена, добавление наполнения на веб-сайт, публикация известий. Наши услуги помогут вам стать лидером на просторах интернета.

<a href=https://apistudio.ru>seo продвижение сайтов google</a>

Если вам нужно продвижение или создание сайта - пишите на sales@apistudio.ru

Datum 19.02.2021

Vložil ecoephew

Titulek Профессионально вырабатываем Септики для частного цена

Odpovědět

<b><a href=https://eco-corporation.ru>Септик частного дома ключ</a></b>

Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
Большой уровень производства септиков
Всем известно, что профессионализм - это сегодня наиболее важное
Высококачественное сопровождение
Максимальное внимание к клиенту

Datum 20.02.2021

Vložil NuruJal

Titulek Best tantric massage, sakura massage, sensual massage, bodyrub massage, exotic massage, full body massage, massage happy ending in Manhattan

Odpovědět

<b><a href=https://nuru-massage-ny.com>body rub parlour</a></b>

Cool professionals at the present time in demand , therefore prices for For Women massage in Park Slope enough big. Here can find out all the charms interesting and useful procedure Not expensive.
relaxing massage more important in the process losing weight and getting rid of c ellulite.
The First Class 2 hands massage in Upper West Side waiting client here.
o Nervous system - relieve nervous tension , improve mood , improve health, headaches go away , relief from headaches and spasms and improve well-being .
Classic massage of the whole body good affects all without exception organs and systems human body:

Datum 21.02.2021

Vložil ecoephew

Titulek Удачно мастерим Септик под ключ

Odpovědět

<b><a href=https://eco-corporation.ru>Септик в дом под ключ цена</a></b>

Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли.
Септики - это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
Большой уровень производства септиков
Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
Высококачественное сопровождение

Datum 20.01.2021

Vložil Jesred

Titulek Hello world

Odpovědět

:)<a href=https://stroi-archive.ru/>:)</a>:)

Datum 20.01.2021

Vložil EugeneDen

Titulek Удивительная информация

Odpovědět

Здравствуйте!
Нашел прикольные фотки на этом сайте: https://okaybro.ru :
<a href=https://okaybro.ru/krutye_tachki_mashiny/>крутые легковые автомобили</a> крутые авто
Дикая природа и животные на снимках Донала Бойда https://okaybro.ru/8776-dikaya-priroda-i-zhivotnye-na-snimkah-donala-boyda.html
Жуткий макияж от японского художника <a href=https://okaybro.ru/11592-zhutkiy-makiyazh-ot-yaponskogo-hudozhnika.html> Жуткий макияж от японского художника </a>

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.