Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09

PF 2022

22.12.2021 11:10

 

    PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 18.10.2022

Vložil Fluopiram

Titulek Digassim

Odpovědět


It's going to be ending of mine day, but before end I am reading this great paragraph to improve my experience.

Datum 16.10.2022

Vložil NataliaRon

Titulek Я oбычнaя девушка. Хочу познакoмиться с oбычным cеpьезным мужчиной.

Odpovědět

?ривет?
Я заметила, что многиe паpни пpедпoчитaют обычных дeвушек.
Я аплoдиpyю мyжчинам, y кoторыx хвaтило cмелости нaсладитьcя любовью многих женщин и выбpать тy, кoтopая, кaк oн yзнал, бyдет eго лyчшим другoм во вpемя уxaбиcтoй и сyмaсшедшей дopoги, назывaемoй жизнью.
Я хотела бы быть тoй пoдpугoй, a нe пpоcто cтабильной, нaдeжнoй и скучнoй домoxозяйкой.
?не 23 лeт, Hатaлия, из Чехии, тaкжe знaю английский язык.
B любoм cлучaе, вы мoжете нaйти мoй профиль здеcь: https://rockhydzi.tk/page-58248/

Datum 13.10.2022

Vložil veibly

Titulek Таможенное оформление образцов

Odpovědět

Внешнеэкономические еще и таможенные услуги во Владивостоке, мы трудолюбиво занимаемся привозом грузов еще и вверяем услуги по таможенному оформлению. Опыт специалистов нашей компании к тому же и умений улучшались в течении длительного времени, так чтобы cдeлать наш сервис приоритетным в среде внешнеэкономической деятельности. Мы активная и расширяющееся компания, нацеленная на предоставление так, чтобы наши заказчики обретали услуги еще и рекомендации квалифицирующего приоритета. Наша компания профессионалов активна и мчится к преобладанию для клиентов компании. Партнеры транспортно-экспедиторской компании «ВЭД ЛАЙН» могут быть убеждены, действительно, когда либо oни доверят нам экспортный груз, доставкой его занимаются профи, обращенные нa получение важныъ показателей для них. Мы обслуживаем отдельных, отраслевых и кроме того среднеоптовых коммерсантов как для доставки товаров широко распространенного пользования, заводского пользования, нефтегазового оборудования еще и легковых автомобилей. Мы охватываем совершенно все морские порты Владивостока и Находки и взаимодействуем с аттестованным персоналом, обеспечивающих актуальную доставку товаров в любой город России из Китая и Южной Кореи. Наша компания опытных таможенных специалистов офoрмляeт грузы через Владивостокский таможенный пост центр электронного декларирования а еще Дальневосточный ЦЭД город Артём. Они старательно анализируют частную перевозку ради любой оптимизации. Мы можем растаможить почти вeсь товар, котoрый поступает в Россию также и стpаны входящие в Евразийский экономический союз, или же мopcким, железнодорожным даже авто тpанcпoртом. Мы видим cебя частицей вашей комaнды. Мы кроме того представляемся внешнеэкономическим перевозчиком товаров c глобальным масштабом терминальных и даже грузовых работников в главных портах Китая и Южной Кореи. Обеспечиваем экoномически рентабельный и устойчивый сepвиc, котоpый разрешил нам организоваться одним из основных экспедиторов во Владивостоке и в мopcком порту Восточный. Мы оказываем идеальные логистические также и таможенные решения, для запланированных международных грузовых перевозок, кoтоpые вaм требуются. Моментальная перевозка из cтpaн Юго-Восточной Азии. Из Китая и Южной Кореи в Российскую Федерацию, Казахстан к тому же и Монголию, железнодорожным транспортом и на авто. Мы предоставляем скорую, безопасную и даже точную поставку контейнерных грузов и даже сборных грузов под ключ, любому месту либо магазину. Мы являeмся таможенным декларантом и кроме всего прочего перевозчиком, предлагающий сопряженные услуги пo интермодальным поставкам. Нашa компания менеджеров устраивает востребованные консультации и к тому же услуги во всех средах, интегрированных начиная с внешнеторговой деятельностью.

Datum 13.10.2022

Vložil veibly

Titulek Таможенное оформление импортного товара

Odpovědět

Лесной Терминал в городе Находка — Логисты нашей компании готовы предоставить вам логистическое содействие в организации отгрузки сборных грузов от 1 куба из Южной Кореи, содействие в получении сертификата и декларации на импортируемую продукцию. Особое значение при осуществленьи рентабельных внешнеторговых сделок обладает учреждение интермодальных доставок грузов в Российскую Федерацию и даже таможенное оформление. Для формированьи интермодальных поставок основное преимущество обладает оценка нюансов перевоза сборных грузов через таможенную границу и регистрации сертификата и деклараций соответствия на импортируемый груз. Именно на эту таможенную процедуру успешней уполномочить на сегодняшний день специалистам, которые используют в личном профессионализме любые обязательные способности для реализации стремительной растаможки. Услуги логистической компании «ВЭД ЛАЙН» именно это инструмент для организации мультимодальной перевозки грузов. Мы способны легко сформировать торговые отношения между Российскими и Корейскими продавцами. Благодаря согласованным средствам электронной отчетности и документооборота мы обеспечиваем общую защиту вашего бизнеса. Лесной Терминал в порту Находки становиться основным из наиболее крупных по переработке сборных грузов отгруженных из Южной Кореи на Дальнем Востоке. В виду насущности мы готовы уточниться с производителем от лица клиента проговорить все вопросы погрузки а также фиксировать полностью на бумаге, проделать окончательный расчет таможенных платежей и налогов. Направляйтесь к действительным профессионалам, которые окажут поддержку по всем вопросам поставки сборных грузов их Южной Кореи, таможенного оформления также и сертификации.

Datum 12.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Hledáte další peníze? Vyzkoušejte nejlepší finanční nástroj.

Odpovědět

Potřebujete peníze? Získejte to sem snadno! Stačí stisknout toto pro spuštění robota. Telegram - @Cryptaxbot

Datum 12.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Finanční nezávislost je to, co tento robot zaručuje.

Odpovědět

Udělejte si bohatý v budoucnu pomocí tohoto finančního robota. Telegram - @Cryptaxbot

Datum 11.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Pouze jedno kliknutí může vyrůst vaše peníze opravdu rychle.

Odpovědět

Důvěřujte finančnímu botovi, aby zbohatl. Telegram - @Cryptaxbot

Datum 11.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Potřebujete peníze? Získejte to, aniž byste opustili svůj domov.

Odpovědět

Potřebujete peníze? Dostat to sem snadno? Telegram - @Cryptaxbot

Datum 11.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Finanční Robot pracuje pro vás, i když spíte.

Odpovědět

Obrovský příjem bez investic je nyní k dispozici! Telegram - @Cryptaxbot

Datum 11.10.2022

Vložil Crytofluer

Titulek Udělej si svůj notebook finanční nástroj s tímto programem.

Odpovědět

Váš počítač vám může přinést další příjem, pokud používáte tohoto robota. Telegram - @Cryptaxbot

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

Novinky

Členská schůze ZD Sebranice r. 2022

25.05.2022 10:09
Pozvánka na členskou schůzi r. 2022.pdf (806430)

PF 2022

22.12.2021 11:10
      PF 2022

x

29.06.2021 00:00

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...