Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná 

3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.

 

Program schůze:

 

  1. Zahájení

  2. Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu schůze

  3. Volby do představenstva družstva a kontrolní komise

  4. Zpráva o činnosti představenstva družstva

  5. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 a schválení účetní závěrky

  7. Zprávy techniků jednotlivých výrob

  8. Diskuse

  9. Návrh usnesení

  10. Závěr schůze

Žádáme členy, aby přistupovali zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bude svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů. S podklady k jednotlivým bodům programu se lze seznámit v kanceláři zemědělského družstva. V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

 

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Zájemci o dopravu zavolejte na telefonní číslo: 737 259 230

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11

Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel), jsou vlastníci v tomto případě povinni podle § 13a  ods. 1 zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedou vlastníci nastalé změny.

Tudíž jakmile bude po digitalizaci, každý si může v nahlížení do katastru (www.cuzk.cz) - volně přístupné, vytisknout svoje LV, kde budou nová čísla pozemků (pouze mění-li se PK na normální KN)  a zajde s tím na finanční úřad, kde mu vyměří daň. Jen pozor, musí to být do 31. ledna 2018.   

 

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16

Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.

   POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se  nesejde  nadpoloviční většina  členů  bude členská schůze rozpuštěna.  Znovu bude  svolána do třech týdnů a bude  platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby  mě  zastupoval(a)  na  členské  schůzi  ZD Sebranice  konané       31. března 2017

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

 

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20

                     POZVÁNKA

 

na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná

v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích. 

P r o g r a m:

 1. Zahájení

  2. Zpráva předsedy o činnosti družstva a  představenstva

  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise

  4. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 a schválení  účetní závěrky

  5. Zpráva techniků jednotlivých výrob

  6. Diskuse

  7. Návrh usnesení

  8.Závěr schůze

Žádáme členy, aby  přistupovali  zodpovědně k účasti na této schůzi. Pokud se

nesejde nadpoloviční většina členů bude členská schůze rozpuštěna. Znovu bu-

de svolána do třech týdnů a bude platná bez ohledu na počet přítomných členů.

S podklady  k jednotlivým  bodům  programu  se lze  seznámit   v kanceláři ZD.

V případě Vaší neúčasti pověřte plnou mocí jinou osobu.

_________________________________________________________

                      Zemědělské družstvo Sebranice

                      Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

 

Odjezdy autobusů: Chrudichromy 11:00 hod.,Svitávka 11:10 hod., Mladkov 11:20 hod., Skalice 11:30 hod., Voděrady 11:45 hod.

Zde ustřihněte…………………………………………………………………………………………………………

 

                                       P l n á   m o c

 

Zplnomocňuji pana (paní) …………………......................

 

bytem …………………................................................…

aby mě zastupoval(a) na členské schůzi ZD Sebranice konané 1. dubna 2016

ve 12:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích.

 

Jméno: …………………………...................……………………..

 

Adresa: …………………………………………..……………………..

 

Podpis: ……………………...........................…..............……

 

V …………………………………. dne ………………..……………….

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití
vánočních svátků
a mnoho zdraví,
štěstí a osobní pohody
v Novém roce 2016
 
 
 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32

 

 

                                   POZVÁNKA

na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,    která  se  koná    10. dubna 2015  v 10:00 hod.  v kulturním domě v Sebranicích. 

viz odkaz: Pozvánka na členskou schůzi.doc (30,5 kB) 

PF 2015

23.12.2014 20:10

 

 

Příjemné prožití 

vánočních svátků

a mnoho zdraví a štěstí

v novém roce 2015. 

Všechny články

Diskusní téma: Zemědělství a potraviny v ČR a EU

Datum 03.06.2020

Vložil Richardeteld

Titulek производство пластиковых пакетов

Odpovědět

Наша фирменная услуга грузоперевозки была основана в целях комфорта клиентов. У нашей знаменитой международной компании ИП КОНСТАНТИН Анжеро-Судженск имеется личный автомобильный парк а также штат курьеров. Наша производственная компания готова совершить доставку товара для вашего предприятия в благоприятное время. Для этого только лишь выберите сию услугу. В том случае ваш товар будет доставлен очень точно и быстро. Можно рассчитывать на своевременное сопровождение, персональные решения и отменное качество широкоформатной печати.
[url=https://paketos.ru/catalog/pakety-s-pryamougolnym-dnom/]пакет крафт прямоугольное дно[/url]


На протяжении более 12 лет специализированной международной компаии ОАО НУРИМАН Домодедово приходить на помощь предприятиям во всяких отраслях промышленности находить образцовые решения для упаковки своих товаров. Производственная компания ценит новые технологии, гибкость, уклон на клиента и стремление к постоянному развитию. Широкий ассортиментный выбор изделий ( пакеты с вырубной ручкой ), позволят удовлетворить потребности очень строгих коммерческих партнеров. Транспортировка товара исполняется в самый разный район рф.

Datum 02.06.2020

Vložil KevinapexT

Titulek Гидродинамическая очистка воды

Odpovědět

Наш знаменитый холдинг безграничным навыком в сфере производства телеинспекция трубопроводов и дополнительно производственных услуг, компания является производителем высококачественных работ для большинства ведущих фирм в стране. Наши сегодняшние квалифицированные услуги по телеинспекция каналов легкодоступны в Клинцы, затем чтобы оказать экономически действенность решения с целью всех разновидностей объектов. Наш специализированный холдинг для вас изготовление, современное строительство, ввода в эксплуатацию и поддержки. Консультационные услуги по моментам монтирования и цены их задач. Мы работаем как в угоду невеликих, так и в угоду крупных объектов, реализуя методы для произвольного фирмы где необходимы оборудование для телеинспекции скважин. Наше специализированное предприятие всегда готова предоставить знающий обслуживающий персонал в целях монтирования телеинспекция трубопроводов цена на предприятие заказчика. Как только лично вы выбираете нашу компании в качестве исполнителя, вы получите организацию с совершенным ассортиментом сервисных услуг.

[url=https://cpdisa.ru]химсточная канализация очистка[/url]

Datum 02.06.2020

Vložil Manuelfug

Titulek Ishaq Arman freelancer webcraping and scammer.

Odpovědět

Ishaq Arman tricked me. He hired me to do a large web scraping and automation project.
I bought expensive RAM for his project and worked for a week.
He refused to pay when I handed him the first part of the job.
He understood how I was working on his project and decided to do the work myself.
Fraudster Ishaq Arman studied at Gomal University D.I. Khan
Talks on Facebook, this is his page.
https://www.facebook.com/iishaqpro

This man Ishaq Arman is a rogue and deceives people.
He is also an extremist Islamist.

These are his photos.
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/dce2c9c87571d306b801ec7c5b983b73-full.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://radikalno.ru/][IMG]https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/5/31/4d795bd719831fe6ffb85ac267731d1e-full.jpg[/IMG][/URL]

Datum 01.06.2020

Vložil belxyieu

Titulek kzuytvqx

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/rpg-sephirothic-stories-hack-tool-free-2600sep/
https://www.gadzooksevents.com/groups/swipey-shapes-hack-tool-free-remove-iad-banners
https://doggiecafeonline.com/groups/dinoage-dinosaur-strategy-hack-tool-free-bag-of-crystals
https://painmanagementreview.com/groups/frontline-us-army-missile-war-terrorist-shooting-hack-tool-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/cute-pet-panda-jumping-adventure-game-free-hack-and-cheat-generator-free-100000-coins
https://doggiecafeonline.com/groups/pets-up-a-training-pet-story-in-doodle-style-hack-and-cheat-generator-free-999-of-rabbit-souls
https://jansangharsh.in/groups/4-in-one-touch-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/pop-top-bubbles-2-hack-and-cheat-generator-free-128-coins
https://www.training.pvrtech.com/groups/social-geowars-play-win-create-hack-and-cheat-generator-free-5500-geocoins/
https://paranormalhub.org/groups/color-runner-color-rush-hack-and-cheat-generator-free-heart-x-50

Datum 01.06.2020

Vložil feicfrwj

Titulek uswiflha

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/juggling-mondial-in-the-desert-hack-tool-free-remove-adds/
https://wallstreetfintechclub.com/groups/fashion-doll-prom-party-salon-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.femaji.com/groups/knife-vs-balls-hack-and-cheat-generator-free-vip-offer
https://painmanagementreview.com/groups/hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon-hack-and-cheat-generator-free-unlockalllevels-of-hidden-objects-of-a-murder-on-a-full-moon
https://dieselsettings.com/groups/coloring-book-easter-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-pics
https://kallisprep.com/groups/switch-infinity-zig-zag-twist-hack-tool-free-remove-ad
https://course.locsea.com/groups/clan-of-raptor-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/snow-crystals-hack-and-cheat-generator-free-upgrade-to-ad-free
https://paranormalhub.org/groups/bud-farm-idle-hack-tool-free-special-offer-sale-helper
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/bellas-kitchen-fever-hack-and-cheat-generator-free-cooking-game

Datum 01.06.2020

Vložil jhllucuh

Titulek euotflka

Odpovědět

https://www.thor-tech.com/groups/color-cars-urban-adventure-hack-and-cheat-generator-free-500-coins
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/activity-original-hack-and-cheat-generator-free-medium-package
https://painmanagementreview.com/groups/fast-food-hunger-feast-retro-style-games-hd-edition-hack-tool-free-400coins
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/backgammon-unlimited-hack-tool-free-remove-ads
https://painmanagementreview.com/groups/possum-escape-hack-tool-free-ad-free
https://phoenixcareessex.co.uk/groups/genisys-robot-battle-attack-hack-and-cheat-generator-free-invincible-kids-mode
https://ikon.komeri.re.kr/groups/memori-twyst-hack-tool-free-brick-of-gold
https://www.training.pvrtech.com/groups/hidden-objects-spot-it-hack-and-cheat-generator-free-10x-magnifying-glass-hints/
https://www.gadzooksevents.com/groups/drift-city-2017-hack-tool-free-10000-coins
https://www.thor-tech.com/groups/sudoku-jigsaw-hack-and-cheat-generator-free-20-hints

Datum 31.05.2020

Vložil bxmcccpr

Titulek quhqxvcb

Odpovědět

https://www.gadzooksevents.com/groups/haru-lite-hack-tool-free-6-months-plan
https://coincoach.ca/groups/go-kart-racing-3d-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://africanmi.com/groups/nails-done-hack-tool-free-no-ads
https://www.training.pvrtech.com/groups/creepy-puzzle-hack-and-cheat-generator-free-unlock-all-puzzles/
https://www.kiwanisliegecondroz.be/groupes/bad-nerd-vs-zombies-hack-tool-free-lunch-money-1500
https://educationdemo.buildstrust.com/groups/pop-six-stars-hack-and-cheat-generator-free-four-hundred-and-fifty-six-stars/
https://charlotteareachristmasperformers.com/groups/hotel-transylvania-adventures-hack-tool-free-special-offer-pack
https://ryde.jacobbeasley.com/groups/block-vs-block-reverse-hack-and-cheat-generator-free-remove-advertisements
https://www.soshgic.edu.gh/alumni/groups/fidget-spinner-office-stress-relief-toys-hack-tool-free-remove-ads
https://www.gadzooksevents.com/groups/astro-scape-space-arcade-hack-tool-free-stack-o-shards

Datum 31.05.2020

Vložil opbaxldq

Titulek tstkwxew

Odpovědět

https://www.britainsdecays.com/groups/tapperjack-hack-tool-free-unlock-all-skins
https://www.thor-tech.com/groups/adult-gay-holdem-grindem-poker-hack-tool-free-remove-ads
https://mygunbroker.net/groups/word-craft-word-game-puzzle-ones-brains-fun-hack-tool-free-250-hints
https://womensnet.org.za/groups/hit-it-huge-free-rich-vegas-casino-slots-of-the-jackpot-palace-inferno-hack-tool-free-20000-credits
https://www.thor-tech.com/groups/rush-puzzle-hack-tool-free-unlock-all-levels
https://kallisprep.com/groups/pet-doll-hack-and-cheat-generator-free-special-hat
https://www.britainsdecays.com/groups/rudolfs-reindeer-flight-school-hack-tool-free-remove-ads
https://course.locsea.com/groups/which-player-are-you-warriors-basketball-test-hack-tool-free-your-nba-rival-test/
https://youftme.com/groups/monster-truck-landrush-hack-tool-free-show-your-love
https://cosplayok.com/groups/valentines-coloring-book-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads

Datum 31.05.2020

Vložil ahdqyngq

Titulek zqggprpp

Odpovědět

https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/cops-n-robbers-prison-escape-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.amecorn.com/groups/flippy-hero-endless-hack-tool-free-500-coins
https://villageview.co.za/groups/connect-the-colors-match-free-hack-and-cheat-generator-free-5-hints
https://theseptemberqueen.com/groups/cake-battle-hack-and-cheat-generator-free-400-coins
https://oganizepouchanjeayiti.com/groups/coffee-shop-juice-drink-tycoon-hack-and-cheat-generator-free-special-junior-chef-pack
https://new.lgso.org.uk/groups/tank-90-hack-tool-free-infinite-wifi-battles
https://www.britainsdecays.com/groups/1-to-64-numbers-challenge-hack-tool-free-remove-ads
https://atravelingmason.com/groups/midnight-mysteries-salem-witch-trials-hack-tool-free-additional-content
https://theusaspirit.com/groups/daily-crossword-word-quiz-puzzle-game-hack-tool-free-550-coins
https://www.nijatvgermany.com/groups/spot-the-difference-find-5-hack-tool-free-hint-pack-3

Datum 30.05.2020

Vložil kglzmsrj

Titulek efoldfuz

Odpovědět

https://educationdemo.buildstrust.com/groups/jump-masterz-hack-and-cheat-generator-free-board-girl/
https://ife.co.za/groups/hungry-dino-adventure-hack-tool-free-10-gems
https://wallstreetfintechclub.com/groups/mechanic-mike-first-tune-up-hack-and-cheat-generator-free-unlock-gadget-kits
https://phoenixerotica.com.ng/groups/scribblenauts-unlimited-hack-tool-free-monster-pack
https://youftme.com/groups/timeless-wizard-hack-and-cheat-generator-free-get-1500-golden-nuggets
https://africanmi.com/groups/ofishily-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://theusaspirit.com/groups/solitaire-arena-card-game-hack-tool-free-solitaire-tiny-coins-pack
https://www.britainsdecays.com/groups/xseconds-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc
https://yangiharakat.com/groups/dubstep-pads-drum-pads-hack-and-cheat-generator-free-remove-ads
https://www.thor-tech.com/groups/color-road-hack-tool-free-remove-ads

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.  

Novinky

POZVÁNKA

19.06.2020 08:50
POZVÁNKA   na členskou schůzi Zemědělského družstva Sebranice, Sebranice 238, 679 31 Sebranice, která se koná  3. července 2020 ve 12:00 hod. v kulturním domě v Sebranicích.   Program schůze:   Zahájení Volby, mandátové, návrhové a volební komise, schválení...

Vánoční přání

15.12.2017 12:07

Digitalizace kú Svitávka

30.05.2017 12:11
Vzhledem k tomu, že probíhá digitalizace kú Svitávka, kde naše družstvo hospodaří a vlastníci mají pozemky, množí se dotazy, jak je to s daní resp. daňovým přiznáním k nemovitým věcem. Situace se má tak, že vzhledem k tomu, že obnovou katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných...

Veselé Velikonoce

07.04.2017 13:16
Veselé Velikonoce 2017 a bohatou pomlázku přejí zaměstnanci ZD Sebranice

Členská schůze

15.03.2017 12:27
Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 31.3.2017.    POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek 31. března 2017 ve 12:00 hod.  v kulturním domě  v Sebranicích.  P r o g r...

Novoroční přání

07.12.2016 11:00

Členská schůze

12.03.2016 19:20
                     POZVÁNKA   na členskou schůzi  Zemědělského družstva Sebranice,  která  se koná v pátek  1. dubna 2016 ve 12:00 hod.  v kulturním domě ...

PF 2016

18.12.2015 08:14
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a osobní pohody v Novém roce 2016          

Pozvánka na členskou schůzi

16.03.2015 13:32
                                       POZVÁNKA na členskou  schůzi Zemědělského  družstva Sebranice,  679 31 Sebranice  238,    IČO: 48908762,  ...

PF 2015

23.12.2014 20:10
    Příjemné prožití  vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2015.