Nájem pozemků - pacht

Naše družstvo hospodaří většinou na pronajatých pozemcích a to celkem ve 14 katastrech. Téměř každodenně přitom dochází ke změnám vlastníků půdy ale také i pozemkovým úpravám nebo digitalizaci. Prakticky stále se tedy mění vlastníci a výše podílů, čísla pozemků, někdy i výměry a čísla listů vlastnictví. Žádám tedy všechny vlastníky pozemků, aby nám změny v evidenci pozemků co nejdříve nahlásili, abychom mohli co nejdříve nájemní smlouvy opravit.